błędy w deklaracji konstruktora klasy

0

Chciałem w konstruktorze obiektu mojej klasyA wpisać do zmiennej vb w klasie jakąś liczbę. Dlaczego występują błędy?

 KlasaA = class
private
vb:Integer;
public    
procedure ShowMe;
constructor Bar(v:Integer);
end;

var
  Form1: TForm1;
  watek: TWatek;
  oKlasaA: KlasaA;

implementation

{$R *.dfm}


procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
oKlasaA := KlasaA.Bar(57);
end;

procedure KlasaA.Bar(v:Integer);
begin
self.vb:=v;
end;

procedure KlasaA.ShowMe;
begin
Form1.Caption:=IntToStr(self.vb);
end;

Declaration Bar differs from previous declaration
Unsatisfied Forward or External declaration KlasaA.Bar

0

To przeczytaj błąd, a potem nagłówek w deklaracji i w definicji.

1

Błąd oznacza, że drugi raz deklarujesz metodę o tej samej nazwie, tutaj Bar.
Masz konstruktor Bar, a próbujesz zrobić procedurę o nazwie Bar. Zamiast procedure użyj constructor.

http://www.delphibasics.co.uk/RTL.asp?Name=Constructor

0
Szarp napisał(a)

Błąd oznacza, że drugi raz deklarujesz metodę o tej samej nazwie, tutaj Bar.
Masz konstruktor Bar, a próbujesz zrobić procedurę o nazwie Bar. Zamiast procedure użyj constructor.

http://www.delphibasics.co.uk/RTL.asp?Name=Constructor

Pokaż mi, gdzie jest druga deklaracja dublująca poprzednią, bo tak się składa że jakoś nie widzę.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1