Problem z działaniem programu na n-ty stopień pierwiastka z liczby zespolonej

0

Witam
Po długich walkach udało mi się sklecić ten program jednak mam problem gdyż kompilacja przebiega poprawnie a kompilator wywala "project raised exception class external" przy liczeniu pierwiastka. Z góry dziękuje jeśli ktoś mi wytłumaczy w czym jest problem.

program project1;

Uses Math;

type
 complex = record
 re, im : float;
 z, fi : float;
 end;

 Procedure AssignXY(VAR Z:Complex; x,y:float);
 Begin
  Z.re:=x; Z.im:=y;
 End;

Procedure DisplayComplex(Z:Complex;i,j:Integer);
 Begin
  write('(',Z.re:i:j,',',Z.im:i:j,')');
 End;

Procedure DisplayComplexR(Z:Complex;i,j:Integer);
 Begin
  write('(',Z.z:i:j,',',Z.fi:i:j,')');
 End;

 function zabs(const z : complex) : float; {moduł liczby zespolonej}
 begin
  zabs := sqrt(sqr(z.re)+sqr(z.im));
 end;

 procedure efi(const z : complex;var y : complex);
 {przeliczanie z postaci klasycznej na eulerowską}
 begin
  y.z := zabs(z);
  if (z.re = 0) and (z.im <> 0) then y.fi := pi/2 else y.fi := abs(arctan(z.im/z.re));

  if (z.re < 0) and (z.im > 0) then y.fi := y.fi + pi/2 else

  if (z.re < 0) and (z.im = 0) then y.fi := y.fi + pi else

  if (z.re > 0) and (z.im < 0) then y.fi := y.fi + 3*pi/2;

 end;

 procedure compl(const z : complex;var y : complex);
 {przeliczanie z postaci Eulera na klasyczną}
 begin
  y.re := z.z*cos(z.fi);
  y.im := z.z*sin(z.fi);
 end;

procedure zsqrn(const z : complex;n : byte;var X : array of complex);
{pierwiastek dowolnego naturalnego stopnia}
var
 a : complex;
 i : byte;
begin
 efi(z,a);
 a.z := power(a.z,1/n);

 for i := 0 to n-1 do
 begin
  x[i].re := a.z*cos(a.fi+ (i/n)*2*pi);
  x[i].im := a.z*sin(a.fi+ (i/n)*2*pi);
 end;
end;
  var
   Z1, Z2:complex;
   tab:array of complex;
Begin
  AssignXY(Z1,2,-2);
  DisplayComplex(Z1,4,2);
  //efi(Z1,Z2);
  //DisplayComplexR(Z2,4,2);
  zsqrn(Z1,2,tab);
  writeln(tab[0].re,'+i',tab[0].im);
  readln;
End.                           
0

Twoja deklaracja zmiennych jest poprawna, aczkolwiek w tym przypadku powinna być ujęta w nagłówku, zaraz po Type..
operujesz na globalnych zmiennych, więc kompilator widzi typ zmiennej, jednakże nie ma możliwości przy wykonywaniu Twojego kodu pracy na niej, gdyż nie został przyporządkowane dla niej miejsce w pamięci.

0

Spróbowałem przerzucić zmienne jednak dalej występuje ten sam problem.

Edit: Problem rozwiązany

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0