Chciałem wygenerować listę jednokierunkową spisującą dane z ListView znajdującego się na innej formatce. Podczas próby wykonania procedury jednak wyskakuje mi AccessViolation. I to kilkakrotnie. Pamiętam, jak miałem ten problem podczas wczytywania na ListView z pliku i tam wystarczyło zmienić ilość iteracji z pętli for, tutaj to jednak nie pomaga. Gdzie leży problem?


var
AtList : PElement;
Root : PElement;
NewOne : PElement;
begin
for i := 0 to (MainForm.ListProszek.Items.Count - 1) do
  begin
   New(NewOne);
   NewOne^.Dane.Name := MainForm.ListProszek.Items[i].Caption;
   if Root = nil then
    begin
     NewOne^.Next := Root;
     Root := NewOne;
    end
   else
    begin
     AtList := Root;
     while (AtList^.Next <> nil) do
      begin
       AtList := AtList^.Next;
      end;
     AtList^.Next := NewOne;
     NewOne^.Next := nil;
    end;
  end;
end; 

/// Dodaje tu wątek,bo stwierdziłem, że to lepszy dział dla mnie a temtego nie usunę, bo go w ogóle na liście wątków nie widzę.