Access Violation...... Zapis listy jednokierunkowej do pliku

0

Witam,

od wczoraj męczę się nad wyeliminowaniem błędu AccessViolation występującego po wywołaniu procedury zapisującej listę do pliku .dat - kompiluje bez problemu. Lista istnieje - jest wyświetlana wcześniej w ListView. Mógłby ktoś sprawdzić, gdzie może wystąpić błąd? Z góry wielkie dzięki za pomoc.


type PElement=^plyta;
  plyta = record
   Wykonawca : String[32];
   NazPlyty : String[32];
   Rok    : Word;
   Rodzaj  : String[32];
   Data   : String[32];
   next   : PElement;
   end;

type TDatebaseRec = Packed Record
   Wykonawca : String[32];
   NazPlyty : String[32];
   Rok    : Word;
   Rodzaj  : String[32];
   Data   : String[32];
  end;

TDateBase = File Of TDatebaseRec;
var Plik: TDateBase;
var Dane: Array of TDatebaseRec;
var First : PElement;
var plik_wielkosc : Word;

(....)

procedure TForm1.Zapiszjako1Click(Sender: TObject);
var
nazwa : String[64];
StrucRec : TDatebaseRec;
AtList : PElement;
begin
  if SaveDialog1.Execute then
  begin
   nazwa:=SaveDialog1.FileName + '.dat';
   AssignFile(Plik, nazwa);
   if Not FileExists(nazwa) Then
    begin
    ReWrite(Plik);
    end           
   else
    begin
    Reset(Plik);
    end;
     AtList:=First;
   while AtList.Next <> nil do  **<--- W tym miejscu występuje błąd**
   begin
    StrucRec.Wykonawca:=AtList.Wykonawca;
    StrucRec.NazPlyty:=AtList.NazPlyty;
    StrucRec.Rok:=AtList.Rok;
    StrucRec.Rodzaj:=AtList.Rodzaj;
    StrucRec.Data:=AtList.Data;
    Seek(Plik, FileSize(Plik));
    Write(Plik, StrucRec);
    AtList := AtList^.Next;
   end;
   if AtList.next = nil then
   begin
    StrucRec.Wykonawca:=AtList.Wykonawca;
    StrucRec.NazPlyty:=AtList.NazPlyty;
    StrucRec.Rok:=AtList.Rok;
    StrucRec.Rodzaj:=AtList.Rodzaj;
    StrucRec.Data:=AtList.Data;
    Seek(Plik, FileSize(Plik));
    Write(Plik, StrucRec);
    end
     end;
  CloseFile(Plik);
  end;
0

Udało mi się naprawić samemu. Poprawiony błąd:

procedure TForm1.Zapiszjako1Click(Sender: TObject);
var
nazwa : String[64];
StrucRec : TDatebaseRec;
AtList : PElement;
begin
  if SaveDialog1.Execute then
  begin
   nazwa:=SaveDialog1.FileName + '.dat';
   AssignFile(Plik, nazwa);
   if Not FileExists(nazwa) Then
    begin
    ReWrite(Plik);
    end
   else
    begin
    Reset(Plik);
    end;
     AtList:=First;
   while AtList <> nil do
   begin
    StrucRec.Wykonawca:=AtList.Wykonawca;
    StrucRec.NazPlyty:=AtList.NazPlyty;
    StrucRec.Rok:=AtList.Rok;
    StrucRec.Rodzaj:=AtList.Rodzaj;
    StrucRec.Data:=AtList.Data;
    Seek(Plik, FileSize(Plik));
    Write(Plik, StrucRec);
    AtList := AtList^.Next;
   end
end;
  CloseFile(Plik);
  end; 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0