Pomoc w zrozumieniu programu...(c++)

0
 #include <iostream>
using namespace std;
unsigned char rol(unsigned char val) {
 int highbit;
 if(val & 0x80) // 0x80 is the high bit only
  highbit = 1;
 else
  highbit = 0;
 // Left shift (bottom bit becomes 0):
 val <<= 1;
 // Rotate the high bit onto the bottom:
 val |= highbit;

 return val;
}

//**************************************88

unsigned char ror(unsigned char val) {
 int lowbit;
 if(val & 1) // Check the low bit
  lowbit = 1;
 else
  lowbit = 0;
 val >>= 1; // Right shift by one position
 // Rotate the low bit onto the top:
 val |= (lowbit << 7);
 return val;
} ///:~

void printBinary(const unsigned char val)
{
  for(int i = 7; i >=0; i--)
  {
    if(val & (1<<i))
    cout << "1";
    else
    cout << "0";

  }
}

//***************************************8

// A macro to save typing:
#define PR(STR, EXPR) \
 cout << STR; printBinary(EXPR); cout << endl;

int main() {
 unsigned int getval;
 unsigned char a, b;
 cout << "Enter a number between 0 and 255: ";
 cin >> getval; a = getval;
 PR("a in binary: ", a);
 cout << "Enter a number between 0 and 255: ";
 cin >> getval; b = getval;
 PR("b in binary: ", b);
 PR("a | b = ", a | b);
 PR("a & b = ", a & b);
 PR("a ^ b = ", a ^ b);
 PR("~a = ", ~a);
 PR("~b = ", ~b);
 // An interesting bit pattern:
 unsigned char c = 0x5A;
 PR("c in binary: ", c);
 a |= c;
 PR("a |= c; a = ", a);
 b &= c;
 PR("b &= c; b = ", b);
 b ^= a;
 PR("b ^= a; b = ", b);
 rol(b);
 ror(a);
} ///:~
0

rol - przesuwa bity o jedną pozycję w lewo, pierwszy ląduje na ostatniej pozycji
ror - przesuwa bity o jedną pozycję w prawo, ostatni ląduje na pierwszej pozycji
printBinary - wypisuje bity od pierwszego do ostatniego

0

No i Wibowit o to mi właśnie chodzi między innymi...dlaczego te RoR i RoL nic nie wypisuje? Próbowałem kilku możliwości i nic... ;/

0
PR("rol b",rol(b));
 PR("ror b",ror(b));

Dlatego, że czytasz to Thinking in C++ i chyba go za bardzo nie rozumiesz, tylko klepiesz na pałę z książki..

0

Skąd wiesz, że czytam?

0

A drugi tom czytałeś?

0

rol i ror nic nie wypisują, bo przede wszystkim nie ma w nich żadnej instrukcji, która by coś wypisywała na ekran. Poza tym podane implementacje rol i ror pobierają argument przez wartość i zwracają wartość zmodyfikowaną, więc odpalanie rol i ror bez robienia czegokolwiek z wynikiem jest bezsensowne.

0

Dzięki.
Trochę się w tym pogubiłem (ciągle się uczę) dziękuję Wam za pomoc.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0