Domyślna wartość obiektu z metody i zapisywanie do zmiennych.

0

Chcę stworzyć obiekt klasy Robot który będzie domyślnie pobierał wartości z metod które mu przypisze, oraz jaki sposób będzie najlepszy na sumowanie zmiennych weight z wybranych metod ?

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Robot r1 = new Robot();
      r1.Engine_great(200, "trlalla", 200);
      r1.Skelly_A(400,300);

    }
  }
  class Robot
  {
    public void Engine_medium(int power, string name, int weight)
    {
      power = 100;
      weight = 230;
      name = "ZX:A100 Engine with medium power and medium weight";
    }
    public void Engine_great(int power, string name, int weight)
    {
      power = 130;
      weight = 350;
      name = "ZX:S100 Engine with high power and great weight";
    }

    public void Skelly_A(int weight, int agility)
    {
      weight = 400;
      agility = 10;
    }
    public void Skelly_S(int weight, int agility)
    {
      weight = 550;
      agility = 15;
    }

  }
} 
0

aleosohozi?

weight = weight + 230;

inaczej

weight += 230;
0
class Robot
  {
    int MyWeight;
    public void Engine_medium(int power, string name, int weight)
    {
      power = 100;
      weight = 230;
      MyWeight += weight;
      name = "ZX:A100 Engine with medium power and medium weight";
    }
    public void Engine_great(int power, string name, int weight)
    {
      power = 130;
      weight = 350;
      MyWeight += weight;
      name = "ZX:S100 Engine with high power and great weight";
    }
}

Swoją drogą po co przekazujesz na parametrze metody, skoro i tak w środku nadajesz inną wartość?

0

Nie o to mi chodzilo, gdybym miał wiecej podobnych metod i zsumowal weight tym sposobem, wynik mialbym z wszystkich metod a nie tylko z dwóch wybranych. Czemu w r1 nadałem inne wartości ? bo nie wiem jak zostawić te domyslne z metod.

Tego mi kompilator nie przyjmuje

r1.Engine_great(); 
r1.Skelly_A();

Gdy uda mi się zachować wartości ustalone w metodach, chce sumować to co pogrubiłem.

r1.Engine_great(200, "trlalla", 200);
r1.Skelly_A(400,300);

0

Przede wszystkim to nie masz tutaj żadnych domyślnych parametrów. Tutaj http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd264739.aspx w sekcji Optional Arguments jest wyjaśnione jak to się robi...

0

lepiej stwórz osobne klasy Engine, Skelly i klasy pochodne np. GreatEngine, a w klasie robota odpowiednie pola typu Engine, Skelly itd.

0

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Robot r1 = new Robot();
      int waga = r1.zliczwage();
      Console.WriteLine(waga);
      Console.ReadLine();
    }
  }
class Skelly
  {

  }
  class Skelly1 : Skelly
  {
    public int skelly1weight()
    {
      return 150;
    }
  }
  public class Engines
  {

  }
  public class Engine1 : Engines
  {
    public int Engine1weight()
    {
      return 100;
    }
    public int Engine1power()
    {
      return 40;
    }
  }
  class Robot
  {
    public int zliczwage()
    {
      Engine1 en1 = new Engine1();
      int x = en1.Engine1weight();
      Skelly1 sk1 = new Skelly1();
      int y = sk1.skelly1weight();
      return x + y;
    }
  }
}

Działa tak jak chciałem, tylko piszcząc to czułem się jakbym szedł w głąb tunelu bez latarki, i teraz gdy się odwrócę.. to nie wiem gdzie jestem.

Da się taki efekt uzyskać prościej ?

0
 using System;
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      Console.WriteLine(Robot.zliczwage());
      Console.ReadLine();
    }
  }
  class Skelly
  {

  }
  class Skelly1 : Skelly
  {
    static public int skelly1weight()
    {
      return 150;
    }
  }
  public class Engines
  {

  }
  public class Engine1 : Engines
  {
    static public int Engine1weight()
    {
      return 100;
    }
   static  public int Engine1power()
    {
      return 40;
    }
  }
  class Robot
  {
    static public int zliczwage()
    {

      return (Skelly1.skelly1weight() + Engine1.Engine1weight());
    }
  }
}
0

metody weight i power powinny być wirtualne, a w klasach nadrzędnych abstrakcyjne.

0
class Robot
  {

   static void Main(string[] args)
    {

      Robot r1 = new Robot();
      r1.obliczwage();
      Console.WriteLine(r1.obliczwage());
      Console.ReadLine();

    }

   public int obliczwage()
    {
      return (Engine1.Engine1Weight() + Skelly.SkellyWeight());
    }
  }

  struct Engine1
  {
    static public int Engine1Power()
    {
      return 80;
    }
    static public int Engine1Weight()
    {
      return 200;
    }
  }

  struct Skelly
  {
    static public int SkellyWeight()
    {
      return 1300;
    }
  }

Tak chyba wyglada lepiej ?

Abstrakcja i wirtualizm wciąż są mi obce

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0