Chce narysowac obrazki przed pojawieniem sie panelu, tzn. jak juz uruchomie projekt, otworzy sie panel, to obrazki moje maja juz na nim byc. Mam taki panel:

to ponizej nie dziala:( :

public class klasa extends javax.swing.JPanel {

  Image obrazki[];

  /** Creates new form klasa*/
  public klasa() {

    MediaTracker mt = new MediaTracker(this);
    Toolkit toolkit = Toolkit.getDefaultToolkit();

    obrazki = new Image[3];
    for(int i=0; i<3; i++)
    {
      obrazki[i] = toolkit.getImage("obrazek.png");
      mt.addImage(obrazki[i], i);
    }

    try {
      mt.waitForID(0);
      mt.waitForID(1);
      mt.waitForID(2);
    } catch (java.lang.InterruptedException e) {System.out.println("Nie można załadować obrazka/ów.");}

    initComponents();

  }

  @Override
  public void paintComponent(Graphics g)
  {
    super.paintComponent(g);
    g.drawImage(obrazki[0], 10, 20, this);
    g.drawImage(obrazki[1], 101, 202, this);
  }

  /** This method is called from within the constructor to
   * initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
   * always regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(this);
    this.setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
    );
  }// </editor-fold>            
  // Variables declaration - do not modify           
  // End of variables declaration          
}