Konstruktor i destruktor z dynamiczną alokacją

0

Witam.
Mam napisać program, który przy pomocy konstruktora stworzy dynamiczne pamięć a za pomocą destruktora zwolni ją.

Chciałbym Was zapytać, czy zrobiłem to dobrze:

 #include <iostream>
using namespace std;

class create
{
  private:
  int *wsk;
  public:
create(int ile)
{
wsk = new int(ile);

}
~create()
{
  delete wsk; // zwalnianie pamieci
}
void view()
{
  cout << *wsk << endl;
}

};

int main()
{
  int wielk;

cout << "Podaj wielkosc obiektu, ktory chcesz stworzyc: ";
cin >> wielk;

create obj(wielk); // tworze obiekt
obj.view(); //wyswietlam
obj.~create(); // kasowanie obiektu;

}

Proszę o ewentualne uwagi...
Nie jestem pewien czy dobrze to zrobiłem:

create(int ile)
{
wsk = new int(ile);

} 

Tutaj musi być ten nawias (ile) czy można to zrobić inaczej?

1

Zależy co chcesz zrobić. Chciałeś zarezerwować tyle pamięci ile ma parametr ile? Konstruktor int'a przyjmuje wartość jaką ma przybrać int po jego stworzeniu. Czyli linijka:

wsk = new int(10);

jest poprawna z tym, że rezerwujesz dla niej 4 bajty (int) i przypisujesz wartość 10.

0

Tak, mam int przypisać. Czyli mogę tak do oddać?

0

Tak, możesz jeszcze wyzerować wskaźnik, dla ścisłości: wsk = 0;.

0

Dlaczego jawnie wywołujesz destruktor? W twoim programie obj zostanie zniszczony dwa razy.

0

nie ma konstruktora kopiującego, przez co wywoływany jest automatyczny..
tutaj masz coś podobnego:
http://4programmers.net/Forum[...]erator_a_przypisanie?start=10

0

Tak się dzieje, że sam sie usuwa? Przecież jak dwa razy wywołam ten obiekt bez użycia destruktora to on się wypisze... a jak użyje destruktora to nie.

0

Esencją destruktora jest fakt, że jest wywoływany automatycznie kiedy obiekt jest niszczony.

0

To kiedy mój obiekt jest niszczony, skoro ja tego destruktora nie wywołuję?

0

‌ Jeśli tworzysz obiekt na stosie (a nie na stercie czyli przez wskaźnik i new/delete), to obiekt jest niszczony w momencie, gdy „wylatuje z zasięgu”. W twoim przypadku nie trzeba wywoływać destruktora, bo i tak się wykona. Zobacz na ten przykład:

    int main()
    {
       create obj(wielk); // wywołanie konstruktora create::create(int)
       obj.view(); // ok

       if (true) // jakiś warunek, dla uproszczenia — zawsze prawdziwy
       {
           create obj2 = obj; // wywołanie konstruktora kopiującego.
                     // jeśli takiego nie ma, wywoła się domyślny,
                     // który skopiuje tylko wskaźnik zamiast wszystkich wskazywanych danych.
           obj2.view(); // ok
           obj.view(); // ok
       } // skończył się zasięg zmiennej obj2. wykona się destruktor dla obj2, a w nim delete na wskaźniku.

       obj.view(); // BUM! odwołanie do wskaźnika tego samego, który został zwolniony w destruktorze obj2.
    } // skończył się zasięg zmiennej obj, wykona się destruktor.

‌ Rozwiązaniem są:

  a) zablokowanie konstruktora kopiującego i operatora kopiowania-przypisania, czyli zadeklarowanie ich jako prywatne (i nie definiowanie ich),
    private:
      create::create(const create&);
      create& operator=(const create&);
    wtedy niemożliwe staje się przypisanie obj2=obj.

  b) zdefiniowanie prawidłowych:
    public:

      create(const create& other)
      {
       // kopiowanie wszystkich pól o typach prostych:
       ile = other.ile; // musisz dodać to pole do klasy i wypełniać je w konstruktorze!

       // alokacja pamięci w nowym obiekcie:
       wsk = new int(ile);

       // kopiowanie właściwych danych:
       memcpy(wsk, other.wsk, ile * sizeof(int));
      }

      create& operator=(const create &other)
      {
        if (this != &other) // zabezpieczenie przed przypisaniem do samego siebie
        {
         ile = other.ile; // j.w.
         wsk = new int(ile);
         memcpy(wsk, other.wsk, ile * sizeof(int));
        }
        return *this; // bo tak.
      }

‌ Tak, jest to upierdliwe — zwłaszcza w klasach, w których często dodajesz nowe pola. Wtedy trzeba pamiętać, by je dodać do tego konstruktora i operatora. Cóż, C++ to nie jest język w którym pisze się przyjemnie.

‌ Ja w przypadku większych klas przyjmuję punkt a), czyli zabraniam kopiowania, a operuję tylko na wskaźnikach (czyli u ciebie create *obj=new create(wielk), pamiętać o delete). Wtedy mój przykład będzie wyglądał tak:

    int main()
    {
       create *obj = new create(wielk); // wywołanie konstruktora create::create(int)
       obj.view(); // ok

       if (true)
       {
           create *obj2 = obj; // tylko skopiowanie wskaźnika
           obj2.view(); // ok
           obj.view(); // ok
           // delete obj2; // możemy to tu zrobić, ale nie musimy. jednak spowodowałoby to też zniszczenie obj.
       } // skończył się zasięg zmiennej obj2. nic się nie dzieje.

       obj.view(); // ok
       delete obj; // wywołanie destruktora.
    } // skończył się zasięg zmiennej obj, nic się nie dzieje (dlatego trzeba pamiętać o delete)

‌ Jak widać, w C++ obiekt albo sam się zniszczy, albo robimy to ręcznie, ale przez delete. Ręczne wywoływanie destruktora jest praktycznie niepotrzebne.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0