Problem z działaniem MessageDlg w Delphi

0

Witam napisałem sobie prostą funkcje usówającą wiersz ze StringGrida, która działa jak należy. Chciałem aby po naciśnieciu przycisku "Usun" najpierw wyskoczył MessageDlg z potwierdzeniem czy na pewno, ale nic sie nie wyświetla tylko od razu usówa wiersz.

procedure Tklienci.Button5Click(Sender: TObject);       //usun wiersz
var
a, b, x :integer;
begin
x := MessageDlg('Treść komunikatu', mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0, mbYes);
 if x = mrYes then begin
           if StringGrid1.RowCount>1 then begin
                           for a:=0 to StringGrid1.ColCount-1 do
                           StringGrid1.Cells[a, StringGrid1.Row]:='';
                           //przesuniecie wszystkich wierszy o 1 w gore
                           for a:=0 to StringGrid1.RowCount-1 do
                            for b:=0 to StringGrid1.ColCount-1 do
                             begin
                              StringGrid1.Cells[b, StringGrid1.Row+a]:=trim(StringGrid1.Cells[b, StringGrid1.Row+1+a]);
                             end;
                           if StringGrid1.RowCount>2 then stringgrid1.rowcount := stringgrid1.rowcount - 1 ;
                           end;
           end;
end; 

Piszę w Borland Delphi7. Proszę o pomoc

0

Podałeś o 1 parametr za dużo do MessageDlg. Instrukcje if zamieniłem na case.

var
 i, j: Integer;
begin
 case MessageDlg('Treść komunikatu', mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) of
  mrYes: begin
       if StringGrid1.RowCount > 1 then
       begin
        for i := 0 to StringGrid1.ColCount - 1 do
          StringGrid1.Cells[i, StringGrid1.Row] := '';

        //przesuniecie wszystkich wierszy o 1 w gore
        for i := 0 to StringGrid1.RowCount - 1 do
         for j := 0 to StringGrid1.ColCount - 1 do
          begin
           StringGrid1.Cells[j, StringGrid1.Row + i] :=
            Trim(StringGrid1.Cells[j, StringGrid1.Row + 1 + i]);
          end;

        if StringGrid1.RowCount > 2 then
         StringGrid1.RowCount := StringGrid1.RowCount - 1;
       end;
      end;
 end;
end;
0

tylko że nadal ten sam problem... Klikam na usun wiersz i wiersz sie po prostu usuwa nie wyskakuje okienko z potwierdzeniem...

Edit: Kurde cos jest z moja formatka nie tak, bo jak zrobiłem to w nowym pliku delphi to wszystko śmiga. Nawet nie pokazuje nowo narysowanego przycisku. Jest gdzieś jakaś opcja blokowania ebycji którą mogłem przypadkowo zaznaczyć??

0

nie nie narysowałem zupełnie nowy button na formatce i po skompilowaniu sie on po prostu nie wyświetla

0

no wlasnie mam na true i kazdy inny komponent ktory ustawie nie pojawia sie
screen dla lepszego zrozumienia. Visible ustawione na true i w przypadku kazdego komponentu ten sam problem sie zrobił
user image

0

Załóżmy, że Twój plik projektu nazywa się Project1.dpr.
Usuń plik Project1.exe z folderu projektu (tam gdzie zapisujesz pliki źródłowe). Potem wykonaj (Menu > Project) Build Project1.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0