Problem ze zmienną typu bool [C++]

0

Napisałem prosty kod.


#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

bool jakaplec(string imie);

int main()
{
  string imie, odp;
  bool kontrola;

  cout << "Program okre" << char(-104) << "la p" << char(-120) << "e" << char(-122) << " na podstawie imienia." 
  << endl;
  cout << "Została wykorzystana zmienna typu BOOL." << endl;
  cout << endl;

  do
  {
    cout << "Podaj imi" << char(-87) << ": "; cin >> imie;
    cout << endl;

    if(jakaplec(imie)==true)
    {
      cout << "Dziewczyna." << endl;
      cout << endl;
    }
    else
    {
      cout << "Ch" << char(-120) << "opak." << endl;
      cout << endl;
    }

    cout << "Czy kontynuowa" << char(-122) << " ? (T/N)" << endl;
    cout << endl;

    cout << "Odpowiedz: "; cin >> odp;
    cout << endl;

    if(odp=="T")
    {
      return kontrola=true;
    }
    else
    if(odp=="N")
    {
      system("PAUSE");
      return EXIT_SUCCESS;
    }
    else
    {
      cout << "B" << char(-120) << char(-87) << "dna odpowied" << char(-85) << ". Wybierz T - tak lub N - nie." << endl;
      cout << endl;
    }
  }
  while(kontrola==true);

}

bool jakaplec(string imie)
{
  if(imie[imie.size()-1]=='a')
  {
    return true;
  }
  else
  {
    return false;
  }
}

Problem jest w pytaniu o kontynuację programu. Czy wpiszę T czy N program kończy działanie, a powinien (gdyby był prawidłowy, a coś tu jest nie tak, dlatego pytam) przy T kontynuować. Proszę o wskazówkę.

0

Wykasuj zmienną kontrola i wszystkie jej użycia - jest niepotrzebna.
while(kontrola==true);
zamień na
while(true);

0
    if(odp=="N")
    {
      system("PAUSE");
      return EXIT_SUCCESS;
    }

W tym miejscu zwracasz EXIT_SUCCESS czyli wychodzisz z funkcji main i zakończasz w ten sposób program. Wyrzuć linijkę return EXIT_SUCCESS.

0

mychal.szczygiel

Czyli zmienną bool usunąć z programu, a wtedy


    if(odp=="T")
    {
      return kontrola=true;
    }
    else

zamienić na


    if(odp=="T")
    {
      return true; //w przypadku wybrania "T" zwraca wartość true
    }
    else

?

Tylko, że wtedy znowu nie działa, jak powinno. Przy wersji jaką przedstawiłem wcześniej wystarczyło "wywalić" błędnie wstawioną tam instrukcję return.

MJay

Dobrze, tylko dlaczego ?

1

Przecież return w mainie zamknie program...

wskazówka

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main()
{
  char kontrola;

  do
  {
    cout << "Chcesz kontynuowac? T/N" << endl;
    cin >> kontrola;
  }
  while(kontrola == 'T');

  return 0;
}
#include <iostream>

using namespace std;

bool funkcja_bool(int x);

int main()
{
  int a;
  do
  {
    cin >> a;
  }while(funkcja_bool(a));

  return 0;
}

bool funkcja_bool(int x)
{
  if(x>0)
    return true;
  else
    return false;
}

inny przykład

btw. nie trzeba pisać == true w przypadku boolean

Masz tu poprawiony kod, bo zaraz spać lece. Swoją drogą wymazałem te char'y bo tego się czytać nie dało w tych coutach :3

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

bool jakaplec(string imie);

int main()
{
  string imie, odp;
  bool kontrola;

  cout << "Program okresla plec na podstawie imienia." << endl;
  cout << "Została wykorzystana zmienna typu BOOL." << endl;

  do
  {
    cout << "Podaj imi" << char(-87) << ": "; cin >> imie;
    cout << endl;

    if(jakaplec(imie)==true)
      cout << "Dziewczyna." << endl << endl;
    else
      cout << "Chlopak." << endl << endl;

    cout << "Czy kontynuowac? (T/N)" << endl << endl;

    cout << "Odpowiedz: ";
    cin >> odp;

    if(odp=="N")
      return 0;
    if(odp=="T")
      kontrola=true;

    for(;;) // nieskonczony for, break wychodzi z petli
    {
      if(odp!= "N" && odp!="T")
      {
        cout << endl << "Bledna odpowiedz, wybierz T, lub N" << endl;
        cin >> odp;
      }
      else
        break;
    }

  }
  while(kontrola==true);

}

bool jakaplec(string imie)
{
  if(imie[imie.size()-1]=='a')
  {
    return true;
  }
  else
  {
    return false;
  }
}
0

Czemu piszecie tak:

 while(kontrola==true)

wystarczy tak i jest bardziej estetycznie

while(kontrola)
1

a ja nie wiem czemu piszecie tak:

bool funkcja_bool(int x)
{
  if(x>0)
    return true;
  else
    return false;
}

lepiej chyba tak:

bool funkcja_bool(int x)
{
  return x>0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0