Potrzebuje wydobyć link i jego opis, Oto kod:

Regex re = new Regex(@"...regexp...");
MatchCollection mc = re.Matches("<p><a href="/search.php" title="Znajdź przedmiot"><span>Szukaj</span></a></li>");
Console.WriteLine("Znaleziono: {0}", mc.Count);
foreach (Match i in mc)
{
Console.WriteLine("{0} {1} {2}", i, i.Length, i.Index);
}

Potrzebuje wyciągnąć to co jest po href, czyli:

/search.php

oraz to co jest pomiędzy > a </a>

czyli:

Szukaj

(spany usunę sam ;) ).

Nie wiem jak napisać wyrażenie regularne ? Proszę o pomoc!

Dziękuje

R.

Jeszcze dodam, że linia tekstu nie musi się zaczynać od:

Czasem jest na początku

lub coś podobnego, ale sam linki zaczyna się oczywiście od: <a href=

Dzieki za pomoc!