Staram się napisac program, który policzy liczbe e ze wzoru z silniami podanego na tej stronie http://www.math.edu.pl/liczba-e . Ma on liczyć ową liczbe z podaną dokładnością, oraz posiadać testy. Pierwsze moje pytanie czy program działa ok, jak nie to co jest źle? A drugie, dlaczego testy nie działaja i jak je napisać. Bardzo prosze o pewien wzór.

Programuję 2 miesiące dopiero

Oto mój program:

 #include <cassert>
#include <iostream>
#include <limits>
#include <math.h>

using namespace std;

enum Error {
 NO_ERROR,
 WRONG_ARGUMENT
};

double silnia(double x) {

  double silnia=1;
  if (x<1) return 1;
  else if(x==1){ 
     return silnia; }
  else { 
     double k;
     for (k=1;k<x+1;k++){ 
       silnia = silnia *k; 
       }
     }
return silnia;
}

double count_e(double acc, Error* err) {

    double e=2.7182818;
    double wynik = 1;
    double poprz_wynik;
    long double c = 0; 
    do {
      double x=8; // Błąd bezwzględny tego przybliżenia nie przekracza liczby 3/n!. 
             //Na przykład aby obliczyć e z dokładnością do 0,0001 musimy wziąć n = 8 
             //(jest to najmniejsza liczba naturalna n, dla której 3/n! < 0.0001)
      c = c + 1.0 / silnia(x);
      wynik= 2 + c;
      poprz_wynik = wynik;
 } while (wynik < e - acc); 

 return wynik;
}

int main()
{

  double result;
  Error error;
  /*result = count_e(0.01, &error);
  assert(error == NO_ERROR);
  assert(2.718281 - result) < 0.01);

  result = count_e(0.001, &error);
  assert(error == NO_ERROR);
  assert(2.7182818 - result) < 0.001);

  cout << "OK\n"; */

  double z;
  double acc=0.0001;
  z = count_e(acc, &error);

  cout<<z;

  getchar();
   return 0;
}