Witam, mam pewien problem, do połączenia z bazą danych używam następującego kodu wpisanego pod zdarzeniem click buttona:


private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ADODB.Connection pol1 = new ADODB.Connection();
      pol1.Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0";
      pol1.Properties["Data Source"].Value = "DzieciRodzice.accdb"; 
      pol1.Open();
      MessageBox.Show(pol1.State.ToString() + " oznacza ze polączenie jest otwarte");

      ADODB.Recordset zbior = new ADODB.Recordset();
      zbior.Open("select * from Rodzice", pol1);    

      while (!zbior.EOF)
      {
        for (int i = 0; i < zbior.Fields.Count; i++)
        {
          info += zbior.Fields[i].Value + "\t";
        }

        info += "\n";
        zbior.MoveNext();

      }

      MessageBox.Show(info);
      zbior.Close();
      pol1.Close();
    }

Zauważyłem następujący problem, a mianowicie nie na wszystkich komputerach wykorzystując taką składnię połączenie się udaje.
Jeśli jednak zmienię wartość Provider na: pol1.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"; a plik bazy będzie miał rozszerzenie *.mdb wszystko działa poprawnie. Spotkał się ktoś z takim problemem ??