Utworzenie wielowymiarowej tablicy na podstawie danych wejściowych

0

Witam,
Jakim sposobem można utworzyć tablicę n-wymiarową nie znając ilości wymiarów przy kompilacji programu, a dopiero w trakcie jego działania? pozdrawiam

0

Google.pl + tablice dynamiczne

0

możesz stworzyć tablicę jednowymiarową i udawać, że jest tablicą n-wymiarową:
zakładając, że Twoje kolejne wymiary to:
a1,a2,a3,...,an

można powiedzieć, że:
rozmiar tablicy jednowymiarowej powinien mieć rozmiar: a1a2...*an

komórka na pozycji x1,x2,x3,...,xn w tablicy wielowymiarowej, w Twojej tablicy jednowymiarowej będzie na pozycji:
x1 + x2a1 + x3a1a2 + x4a1a2a3 + ... + xna1a2a3...*a[n-1] (w nawiasie kwadratowym jest indeks)

Napisałem na szybko brzydki, ale chyba działający kod (jak się nigdzie nie walnęłem):

#include <vector>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
 int n;
 cout << "Podaj ilosc wymiarow tablicy: ";
 cin >> n;

 vector<int> wymiary(n);
 int ilosc_elementow = 1;

 cout << "Podaj po kolei wymiary tablicy:\n";
 for (int i=0; i<n; i++)
  {
   cin >> wymiary[i];
   ilosc_elementow *= wymiary[i];
  }

 vector<int> tablica(ilosc_elementow,0);

 int wybor;
 bool koniec;
 do
  {
   cout << "1 - wprowadanie nowych danych do tablicy\n";
   cout << "2 - wyswietlenie komorki\n";
   cout << "KAZDA INNA LICZBA - koniec\n";

   cin >> wybor;
   koniec = !(wybor==1 || wybor==2);

   if (!koniec)
    {
     cout << "Podaj ktorej komorki dotyczy operacja:\n";
     int nr = 0;
     int przes = 1;
     for (int i=0; i<n; i++)
      {
       int a;
       cin >> a;
       nr += a*przes;
       przes *= wymiary[i];
      }
     int& komorka = tablica[nr];
     if (wybor==1)
      {
       cout << "Podaj liczbe ktora chcesz wpisac do wybranej komorki:\n";
       cin >> komorka;
      }
     else
      {
       cout << "Wybrana komorka przechowuje wartosc: " << komorka << "\n";
      }
    }
  }
 while (!koniec);

 return 0;
}

kod najlepiej by było wrzucić do jakiejś klasy i powinno być sprawdzane czy nie wychodzisz poza zakres któregoś wymiaru.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0