Mam taki prosty program i dwa pytania do tego. Jaka wartość zostanie wydrukowana przez Put, jeśli zakresy są ustalane statycznie? Jaka przy dynamicznym ustalaniu zakresów?

procedure Main is
X: Integer;
procedure PrA is begin Put(X) end;
procedure PrB is X: Integer; begin X := 1; PrA end;
begin X := 2; PrB end;