Jak przyporządkować zmiennej zawartość pliku komendą LoadFromFile?

0

Witam,
Mój problem polega na tym, że nie potrafię przypisać zmiennej (w tym przypadku o nazwie Reminders) zawartości pliku tekstowego z rozszerzeniem .txt. Mianowicie wygląda to tak:

Zmienna:

 var
 Reminders : TextFile;

Kod (w tym przypadku operacja która ma się wydarzyć po naciśnięciu buttona):

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Reminders := LoadFromFile(E:\starter\reminders.txt);
Label1.Caption := Reminders;
end; 

Jak mam przypisać zmiennej Reminders zawartość pliku "E:\starter\reminders.txt", aby wyświetliła się ona na Label1 ?
Proszę o pomoc. Nie piszcie bardzo skomplikowanych odpowiedzi. Jestem nowicjuszem w tym języku i ogólnie w programowaniu, więc proszę o odpowiedzi, które będę mógł w miarę łatwo zrozumieć.

0

1.Jak zaczyna się programowanie, to od Free Pascala i konsoli.
2.

Reminders := LoadFromFile(E:\starter\reminders.txt);

To nie ma prawa się skompilować.
Poczytaj o TStringList, ew.użyj ReadLn; coś a'la:

Var F: File;
  S, T: String;
Begin
 S := '';
 Try
 AssignFile(F, 'nazwa_pliku.txt');
 Reset(F);
 While (Not Eof(F)) Do
 Begin
  ReadLn(F, T);
  S := S + T; 
 End;
 CloseFile(F);
 Except
 CloseFile(F);
 S := '';
 End;
 //Aktualnie w zmiennej 'S' znajduje się zawartość pliku 'nazwa_pliku.txt' (przyjmując, że on istnieje).
End;
0

Zrobiłbym tak:

var
 f:file of Char;
 fs:Integer;
 s:string;
//...
 AssignFile(f,'E:\starter\reminders.txt');
 Reset(f);
 fs:=FileSize(f);
 SetLength(s,fs);
 BlockRead(f,s[1],fs);
 CloseFile(f);
 Label1.Caption:=s;

A jeżeli koniecznie musi być

komędą LoadFromFile
to tak:

with TStringList.Create do
begin
LoadFromFile('E:\starter\reminders.txt');
Label1.Caption:=Text;
Free;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0