void nwd(){
    int a, b, c;
    scanf("%d %d", &a, &b);
    c = a*b;
    while(!a) swap(b%=a, a);
    printf("NWD: %d", b);
}

Napisałem sobie funkcje w c++, czy ktoś na szybko mógłby mi pokazać jak wygladałaby aplikacja okienkowa funkcji zaimplementowanej w c#?