Instrukcja Switch i pętla while. Problem z kolejnym wykonaniem.

0

Treść zadania 1: Wczytaj z klawiatury znak reprezentujący jeden z dwuargumentowych operatorów arytmetycznych oper (+ - * / %), a następnie dwie liczby całkowite a i b. Wypisz wynik operacji a oper b. W przypadku, gdy znak nie reprezentuje operatora arytmetycznego, zgłoś komunikat "Błędny operator". Sprawdź także, czy w przypadku operatorów / i % nie zachodzi dzielenie przez 0, jeśli tak wypisz odpowiedni komunikat. Wskazówka zastosuj instrukcje switch i if. Problem mam z zadaniem drugim.

#include <stdio.h>

int main()
{
  char oper;
  int a, b;

  printf("Wybierz operator +-*/% lub nacisn q, aby zakonczyc: ");
  scanf("%c", &oper);
  printf("Podaj dwie liczby: ");
  scanf("%d%d", &a, &b);
  switch(oper)
  {
    case '+': printf("%d+%d=%d",a,b,a+b);
      break;
    case '-': printf("%d-%d=%d",a,b,a-b);
      break;
    case '*': printf("%d*%d=%d",a,b,a*b);
      break;
    case '/':
    {
      if(b!=0)
        printf("%d/%d=%d",a,b,a/b);
      else
        printf("Nie mozna dzielić przez zero");
    }
      break;
    case '%':
    {
      if(b!=0)
        printf("%d%c%d=%d",a,37,b,a%b);
      else
        printf("Nie mozna dzielić przez zero");
    }
      break;
    default: printf("Bledny operator");

  }

}
 

Treść zadania 2: Zmodyfikuj program 1 tak, aby działał w pętli obliczając wyniki operacji dla kolejnych par liczb, dopóki użytkownik zamiast znaku oper wprowadzi znak q. Wskazówka: zastosuj instrukcję while. Do wczytania oper użyj getch().

Włączam program podaje +, potem na przykład 6 i 2. Program wyświetla wynik. I potem od razu przechodzi do podawania liczb, nie można podać operatora i z tego powodu potem wyświetli się komunikat błędny operator.

 
#include <stdio.h>

int main()
{
  char oper;
  int a, b;

  while(oper!='q')
  {
    printf("\nWybierz operator + - * / %c lub nacisn q, aby zakonczyc: ",37);
    scanf("%c", &oper);
    printf("\nPodaj dwie liczby: ");
    scanf("%d%d", &a, &b);
    switch(oper)
    {
      case '+': printf("%d+%d=%d",a,b,a+b);
        break;
      case '-': printf("%d-%d=%d",a,b,a-b);
        break;
      case '*': printf("%d*%d=%d",a,b,a*b);
        break;
      case '/':
      {
        if(b!=0)
          printf("%d/%d=%d",a,b,a/b);
        else
          printf("Nie mozna dzielić przez zero");
      }
        break;
      case '%':
      {
        if(b!=0)
          printf("%d%c%d=%d",a,37,b,a%b);
        else
          printf("Nie mozna dzielić przez zero");
      }
      case 'q': break;
        break;
      default: printf("Bledny operator");
    }
  }
}
0

scanf pobiera liczby od użytkownika, np. podajesz 6 i wciskasz ENTER. Do zmiennej zapisze się wartość 6, ale w buforze zostanie jeszcze ten ENTER. Przy kolejnym scanf pobierane jest to co z bufora, czyli pusty enter i tak to działa :)

Użyj fflush(stdin).

0

To może dodatkowy scanf? zczyta tego enter-a i będzie po problemie.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1