THGG Nic nie wysyła

0

Stworzyłem spambota. Wpisuję dane, wszystko, ale on po nacisnięciu "Spamuj" nic nie robi.
Oto kod :

unit spambot;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, IdBaseComponent, IdComponent,
 IdTCPConnection, IdTCPClient, HGG;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Memo1: TMemo;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Edit3: TEdit;
  HGG1: THGG;
  Timer1: TTimer;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
hgg1.Number:=strtoint(edit3.Text);
hgg1.Password:=edit2.Text;
hgg1.Status:=usAvailable;
hgg1.Connect(500);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
timer1.Enabled:=True;
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
hgg1.SendMessage(strtoint(edit3.text),memo1.text,[]);
hgg1.SendMessage(strtoint(edit3.text),memo1.text,[]);
hgg1.SendMessage(strtoint(edit3.text),memo1.text,[]);
hgg1.SendMessage(strtoint(edit3.text),memo1.text,[]);
hgg1.SendMessage(strtoint(edit3.text),memo1.text,[]);
hgg1.SendMessage(strtoint(edit3.text),memo1.text,[]);
hgg1.SendMessage(strtoint(edit3.text),memo1.text,[]);
hgg1.SendMessage(strtoint(edit3.text),memo1.text,[]);

end;

end. 
0

Nie pomagamy w pisaniu malware i nielegalnego oprogramowania, ale mogę podpowiedzieć tylko tyle, że THGG już nie działa z nowszą wersją protokołu GG. Użyj komponentu TEasyGG. Nie działa on też za dobrze, bo nie sprawdza stanów kontaktów jezeli mamy ich więcej niż około 160. Jednak do wysyłania wiadomości oraz odbierania się nada. Potrzebujesz jednak modułów do XML'a, czyli pod Delphi 7 Personal komponentu nie skompilujesz. Musiał byś mieć na przykład "pożyczone" z wersji Enterprise moduły do XML'a. TEasyGG znajdziesz w google. Najlepiej go używać w sposób dynamiczny. Więcej informacji można znaleźć na tym forum i oczywiście na masie stron w google.

0
<facepalm> 2 dni siedziałem nad HGG i Indy. Teraz to na marne :P Dzięki i tak ;]
1
hgg1.SendMessage(strtoint(edit3.text),memo1.text,[]);
hgg1.SendMessage(strtoint(edit3.text),memo1.text,[]);
hgg1.SendMessage(strtoint(edit3.text),memo1.text,[]);
hgg1.SendMessage(strtoint(edit3.text),memo1.text,[]);
hgg1.SendMessage(strtoint(edit3.text),memo1.text,[]);
hgg1.SendMessage(strtoint(edit3.text),memo1.text,[]);
hgg1.SendMessage(strtoint(edit3.text),memo1.text,[]);
hgg1.SendMessage(strtoint(edit3.text),memo1.text,[]);

Tak to jest, jak po "Hello World!" zaczyna się pisać malware...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0