Które z błędów ActiveX/COM wyświetlonych przez program naprawiający rejestr systemu można naprawić poprzez usunięcie? Skąd się bierze tak duża liczba błędów tych kontrolek rzędu 1000?