liczby fermata

0

Witam,

czy mogę prosić o pomoc w przerobieniu kodu Delphi na taki, aby program po podaniu przedzialu wyswietlil wszystkie liczby fermata?

program liczby_fermata;

{$APPTYPE CONSOLE}

function Potega(Podst, Wykl : integer) : integer;
var
 i, Wynik : Integer;
begin
 Wynik := 1;
 for i := 1 to Wykl do
  Wynik := Wynik * Podst;
 Potega := Wynik;
end;

function CzyPierwsza(Liczba : integer) : boolean;
var
 I : integer;
begin
 CzyPierwsza := True;
 for I := 2 to Liczba - 1 do
 begin
  if Liczba mod I = 0 then
  begin
   CzyPierwsza := False;
   Break;
  end;
 end;
end;

function LiczbaFermata(N : Byte) : Cardinal;
begin
 LiczbaFermata := Potega(2, Potega(2, N)) + 1;
end;

const
 Max = 4;
var
 I : Cardinal;
begin
 for I := 1 to Max do
  if CzyPierwsza(I) = True then
   Writeln(' ', I, ' jest liczba pierwsza (licza Fermata: ', LiczbaFermata(I), ').');
 Readln;
end.
0

A próbowałeś chociaż wczytać ten zakres ?
Podpowiedź: jak już będziesz miał wczytany zakres użyj pętli for.

0
 1. Nie jest Ci potrzebna funkcja CzyPierwsza, (ta którą podałeś woła o pomstę do nieba).
 2. Po obliczeniu kolejnej liczby Fermata lf, sprawdzasz czy leży ona w przedziale (lf>=lewyKoniec i lf<=górnyKoniec).
0

Nie bardzo wiem jak to zrobić, ponieważ jestem bardzo poczatkujacy jeżeli chodzi o delphi.

0

wszystkie liczby F czy tylko liczby pierwsze F?
i-ta liczba F. to 1 shl (1 shl i)+1
w typie cardinal "zmieszczą" się tylko te dla i<5

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0