Pobieranie daty z systemu.

0
SystemTime updatedTime = new SystemTime();
          updatedTime.Year = (ushort)rokUzytkownika;
          updatedTime.Month = (ushort)DateTime.Now.Month;
          updatedTime.Day = (ushort)DateTime.Now.Day;
          updatedTime.Hour = (ushort)DateTime.Now.Hour;
          updatedTime.Minute = (ushort)DateTime.Now.Minute;
          updatedTime.Second = (ushort)DateTime.Now.Second;
          updatedTime.Millisecond = (ushort)DateTime.Now.Millisecond;

Dlaczego to DateTime.Now.Day; nie pobiera aktulnie ustawionego czasu?
updatedTime.Day = (ushort)DateTime.Now.Day;

0

pobiera (i powinno działać), ale ogólnie robisz to źle. DateTime.Now powinieneś pobierać tylko raz, bo tak jak robisz, data ci się aktualizuje cały czas między wywołaniami.
w wyjątkowo pechowym przypadku między pobraniem np. Month a Millisecond może ci przeskoczyć nawet rok.

DateTime now = DateTime.Now;
updatedTime.Month = (ushort)now.Month;
... etc

poza tym w dziwny sposób pobierasz rok. nie wiem co to ma znaczyć, ale na pewno sugeruje błąd projektowy.

0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace ChangeDate
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    DateTime now = DateTime.Now;
    public int rokUzytkownika;
    public struct SystemTime
    {
      public ushort Year;
      public ushort Month;
      public ushort DayOfWeek;
      public ushort Day;
      public ushort Hour;
      public ushort Minute;
      public ushort Second;
      public ushort Millisecond;
    };

    [DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "GetSystemTime", SetLastError = true)]
    public extern static void Win32GetSystemTime(ref SystemTime sysTime);

    [DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "SetSystemTime", SetLastError = true)]
    public extern static bool Win32SetSystemTime(ref SystemTime sysTime);

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.Text = null;
      try
      {

        SystemTime updatedTime = new SystemTime();
        updatedTime.Year = (ushort)2007;
        updatedTime.Month = (ushort)now.Month;
        updatedTime.Day = (ushort)now.Day;
        updatedTime.Day = (ushort)now.Hour;
        updatedTime.Day = (ushort)now.Minute;
        updatedTime.Day = (ushort)now.Second;
        updatedTime.Day = (ushort)now.Millisecond;
        Win32SetSystemTime(ref updatedTime);
        label1.Text = "Gotowe";
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("Nie udało się zmienić daty. Proszę sprawdzić czy program został włączony z prawami administratora. " + ex, "Komunikat");
      }
    }

    private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      e.Handled = true;//odblkowujemy klawisz jeśli jest to 0,1,2,3,4,5,6,7,9
      if (e.KeyChar == '0' ||
        e.KeyChar == '1' ||
        e.KeyChar == '2' ||
        e.KeyChar == '3' ||
        e.KeyChar == '4' ||
        e.KeyChar == '5' ||
        e.KeyChar == '6' ||
        e.KeyChar == '7' ||
        e.KeyChar == '8' ||
        e.KeyChar == '9')
      {
        e.Handled = false;
      }
      if (Convert.ToInt32(e.KeyChar) == 8)//odblokowujemy backspace
      {
        e.Handled = false;
      }
    }

    private void buttonUstaw_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      label1.Text = null;
      try
      {
        rokUzytkownika = int.Parse(textBox1.Text);

        SystemTime updatedTime = new SystemTime();
        updatedTime.Year = (ushort)rokUzytkownika;
        updatedTime.Month = (ushort)now.Month;
        updatedTime.Day = (ushort)now.Day;
        updatedTime.Day = (ushort)now.Hour;
        updatedTime.Day = (ushort)now.Minute;
        updatedTime.Day = (ushort)now.Second;
        updatedTime.Day = (ushort)now.Millisecond;
        Win32SetSystemTime(ref updatedTime);
        label1.Text = "Gotowe";

      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("Nie udało się zmienić daty. Proszę sprawdzić czy program został włączony z prawami administratora. " + ex, "Komunikat");
      }
    }
  }

}

Już nie wiem co tu jest źle. Teraz wcale nie zmienia nawet roku, a nie wiem dlaczego, skoro wcześniej rok się zmieniał, tylko był problem, że godzina się zmieniała. Po prostu chce zmieniać sam rok, pozostawiając godzinę i datę.

1

Już nie wiem co tu jest źle.
źle było wiele rzeczy, a konkretnie braki w definicjach struktury i funkcji WinAPI.

using System;
using System.Runtime.InteropServices;

class TimeApplication
{
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct SystemTime
  {  
    public ushort Year;
    public ushort Month;
    public ushort DayOfWeek;
    public ushort Day;
    public ushort Hour;
    public ushort Minute;
    public ushort Second;
    public ushort Millisecond;
  };

    [DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "GetSystemTime")]
    public extern static void Win32GetSystemTime([Out] out SystemTime sysTime);

    [DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "SetSystemTime", SetLastError = true)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    public extern static bool Win32SetSystemTime([In] ref SystemTime sysTime);

  static void Main()
  {
    SystemTime st;
    Win32GetSystemTime(out st);
    st.Year = 1999;
    Win32SetSystemTime(ref st);
  }
}

do tego jak już używasz GetSystemTime/SetSystemTime to DateTime do tego nie mieszaj, bo się pogubisz.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0