XV
W funkcji składowej klasy A stworzyliśmy jakiś zakres lokalny(np blok if) w nim jest definicja obiektu o nazwie nnn z nazwą składnika-danej (nnn)
tej klasy, i rownocześnie identyczna z nazwą (nnn) obiektu globalnego.

A) Czy mamy tu doczynienia z zasłanianiem nazwy czy z przedładowaniem nazwy?
ODP : Zasłanianie nazwy

B) Czy można w tym zakresie lokalnym odnieść się do tego obiektu globalnego ?
ODP : Tak za pomocą operatora zakresu ( ::nnn)

C) Czy można w tym zakresie lokalnym odnieść się do tego składnika-danej??
ODP TAK, A::nnn

D) Czy można w tym zakresie lokalnym odnieść się do tego lokalnego obiektu??
ODP : TAK, obiekty w tym zakresie poprostu jest traktowany jak zwyczajny obiekt

XVI

Czy nazwa obiektu może zasłonić nazwe funkcji.
ODP TAK

XVII
Czy nazwa funkcji może zasłonić nazwe obiektu
ODP NIE

XVIII
Czy w klasie A, może nastapić przeładowanie nazwy funkcji składowej fff, która już zasłania nazwe funkcji globalnej??

Jeśli w zakresie tej klasy wywołujemy funkcję o nazwie fff, a zestaw argumentow wywołania nie pasuje(dokładnie) do deklaracji składowych funkcji fff,
natomiast pasuje do deklaracji globalnej funkcji fff- co wtedy zrobi kompilator??

ODP
Kompilator wyświetli bład z powodu niedopasowania arumentow aktualnych do argumentów formalnych funkcji składowej.

XXV
Czy w klasie M można dkokonac przeładowania destruktora??
ODP
NIE można.

Bardzo dziękuje z góry.