XV
W funkcji składowej klasy A stworzyliśmy jakiś zakres lokalny(np blok if) w nim jest definicja obiektu o nazwie nnn z nazwą składnika-danej (nnn)
tej klasy, i rownocześnie identyczna z nazwą (nnn) obiektu globalnego.

A) Czy mamy tu doczynienia z zasłanianiem nazwy czy z przedładowaniem nazwy?
ODP : Zasłanianie nazwy

B) Czy można w tym zakresie lokalnym odnieść się do tego obiektu globalnego ?
ODP : Tak za pomocą operatora zakresu ( ::nnn)

C) Czy można w tym zakresie lokalnym odnieść się do tego składnika-danej??
ODP TAK, A::nnn

D) Czy można w tym zakresie lokalnym odnieść się do tego lokalnego obiektu??
ODP : TAK, obiekty w tym zakresie po prostu jest traktowany jak zwyczajny obiekt

XVI

Czy nazwa obiektu może zasłonić nazwe funkcji.
ODP TAK

XVII
Czy nazwa funkcji może zasłonić nazwe obiektu
ODP NIE

XVIII
Czy w klasie A, może nastapić przeładowanie nazwy funkcji składowej fff, która już zasłania nazwe funkcji globalnej??

Jeśli w zakresie tej klasy wywołujemy funkcję o nazwie fff, a zestaw argumentow wywołania nie pasuje(dokładnie) do deklaracji składowych funkcji fff,
natomiast pasuje do deklaracji globalnej funkcji fff- co wtedy zrobi kompilator??

ODP
Kompilator wyświetli bład z powodu niedopasowania arumentow aktualnych do argumentów formalnych funkcji składowej.

XXV
Czy w klasie M można dkokonac przeładowania destruktora??
ODP
NIE można.

Bardzo dziękuje z góry.