Qlist problem

0

mainwindows.h

static QList<Client* >  klienci;

cpp

  QTcpSocket * tmp = server->nextPendingConnection();
    Client * klient = new Client(tmp);

   MainWindow::klienci.push_back(klient);

Server/mainwindow.cpp:40: undefined reference to `MainWindow::klienci'
collect2: ld returned 1 exit status

czym to jest spowodowane?

1

Ale to jest static w klasie, tak? Może brakuje Ci definicji?

QList<Client*> MainWindow::klienci

w pliku cpp?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0