Jak sprawdzić czy procedura zakończyła działanie przed powtórnym jej wywołaniem.

0

Prawdopodobnie źle nazwałem ten problem, ponieważ nic nie mogę znaleźć w internecie...

Najlepiej aby, po zakończeniu działania włączyła się od nowa. Chodzi mi o zwykły Button1Click.

0

Nic nie musisz robić, na czas działania procedury program zupełnie staje, a kliknięcia myszy są sprawdzane dopiero po jej zakończeniu - jeśli chcesz jednak, żeby w trakcie działania procedury była możliwość uruchomienia drugi raz oraz możliwość robienia innych rzeczy typu przeciąganie okna to w środku niej musisz dodać linijkę: Application.ProcessMessages;

możesz zrobić również coś takiego:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Label1: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

var
 uruchomiona: Boolean = false;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 i: Integer;
begin
 if uruchomiona then
  begin
   ShowMessage('To wykonuje sie w trakcie gdy cos sie dzieje');
   Exit;
  end;
 // jesli dodatkow ma czekac aby poprzednia skonczyla, to zamiast tego wyzej:
 // while uruchomiona do
 //  begin
 //   Application.ProcessMessages;
 //   //tutaj mozna cos wyswietlic
 //  end;

 uruchomiona:=true;
 Label1.Caption:='Ktos wcisnal przycisk, wiedz ze cos sie dzieje...';
 // tutaj sztucznie robie procedure ktora czeka ok. 3 sekund (ciut wiecej)
 // po to aby pokazac dzialanie
 for i:=0 to 3000 do
  begin
   Sleep(1);
   //sprobuj zakomentowac ta linie i zobacz co sie stanie
   Application.ProcessMessages;
  end;
 Label1.Caption:='Nic sie nie dzieje';
 uruchomiona:=false;
end;

end.

Wersja do pobrania

0

Nie wiem, czy o to chodziło, ale jeśli procedura jest wywoływana jednocześnie przez wiele wątków i chcemy wywołania uszeregować, to po prostu niech ciało procedury będzie w sekcji krytycznej - wtedy nie będą mogły istnieć dwa wywołania równolegle.

0

Ja zawsze robię to tak.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Button1.Enabled := False;
// lub Screen.Cursor := crAppStart;

// wykonanie procedury

Button1.Enabled := True;
// lub Screen.Cursor := crDefault;

end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0