EAccessViolation czego sie tyczy

0

Siemka wyskakuje mi Projekt raised excption class EAccessViolation with message 'Access volation ad adress 0047c5b6' Czego sie to moze tyczyć? mam procedure i w ostatnim argumencie mi podswietla błąd tylko nic nie pisze tylko go podswietla

0

Czytanie poza zakresem tablicy lub odwołanie do obiektu, który wskazuje na nil. Najlepiej pokaż kod.

0
function TDyskOdwTransLaplacea.WykresOryginlu(Image:TImage;
          Ty1,Ty2,NazwaOryg,NazwaX:String;
          MnozY,MnozX:TFloat):Integer;
  var i:Integer;
  begin
   if FJestOryginal then
    begin
     FImage:=Image;
     FW:=TWykresy.Create(FImage,FN,1);
     with FW do
      begin
       FWyk[0].Tytul.Opis:=Ty1;
       FWyk[1].Tytul.Opis:=Ty2;
       FWyk[0].Nazwa.Opis:=NazwaX;
       FWyk[1].Nazwa.Opis:=NazwaOryg;
       for i:=0 to FN do
        begin
         FWyk[0].Wek[i]:=FTY.A[i,1]*MnozX; ;
         FWyk[1].Wek[i]:=FTY.A[i,2]*MnozY;
        end{i};
      WykresyXY;
      FJestWykres:=True; Result:=0;
     end{FW};
    end else Result:=18
  end {WykresOryginlu}; 

sypie sie do ostatniego argumentu tej funkcji

0

najwyższy czas się dowiedzieć co to jest debugger i do czego służy.
BTW z tego kodu to sobie możesz co najwyżej powróżyć...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0