Szybkie pytanie : czy w php obiekty zachowuja sie tak samo jak w javie? Czyli :

1.1

$ob1 = new stdClass;
$ob2 = $ob1;
$ob2->zmienna = 7;
...
1.2.

$arr1 = array();
$arr2 = $arr1;
$arr2[]=7;
---
1.3.

$ob1 = new stdClass;
$ob2 = &$ob1;
$ob2->zmienna = 7;

1.4.

$arr1 = array();
$arr2 = &$arr1;
$arr2[]=7;

1.1) 1. do ob2 zostanie przypisana referencja ob1, czyli w tym wypadku u ob1 zostanie utworzone pole z wartoscia 7?
1.2)2. Tak samo jak wyzej, tylko na tablicach.

Czy 1.3 1.4 sa rownowazne z 1.1 i 1.2, jesli chodzi o cel dzialania?