czyli użytkownik dostaje uprawnienia na procedurę składowaną "aktualizuj", a ponieważ ona wywołuje kilka innych funkcji i procedur, np. "pobierz", "archiwuj" itp. to chciałbym dać prawo ich wykonywania procedurze nadrzędnej (czyli "aktualizuj"). W ten sposób upraszcza się lista uprawnień i trudniej popełnić błąd.
Wydaje mi się, że gdzieś widziałem taką konstrukcję, ale nie mogę tego powtórnie odnaleźć.