błąd kompilacji: cannot convert parameter 2 from 'cdata1111klasa **' to 'cdata1111klasa *'

2011-08-31 00:42
0

program działał dobrze dopóki nie zmieniłem tablicy statycznej w klasie na dynamiczną

class cdata1111klasa
{
public:
cPixel11klasa pixel[5][7];
};

cdata1111klasa data11[10];

na to:


// 12d.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <cstdio>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h> 
#include <time.h>
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <Shellapi.h>
#include <fstream>d
#include <time.h>
#include <sys/timeb.h> // pomiar czasu 
#include <tchar.h>
//using namespace std;

  int wysokoscbitmapy;
  int szerokoscbitmapy;

#define BITMAP_width11 0
#define BITMAP_height11 0

#define SLEEP      25

//#define LIMIT     64
//#define LIMIT     16

#pragma pack(push, 1)      // zeby nie dodawal sobie niepotrzebnych bitow (rozmiar nie podzielny przez 4) //

class cPixel11klasa
{
public:
  char red11;
  char green11;
  char blue11;
};

class cdata1111klasa
{
public:
 cPixel11klasa **pixel;
 int x, y;
 cdata1111klasa(){};
 cdata1111klasa(int x, int y);
 ~cdata1111klasa();
 int getx() {return x;}
 int gety() {return y;}
};

 cdata1111klasa::cdata1111klasa(int x, int y)
 {
 this->x = x;
 this->y = y;
 pixel = new cPixel11klasa*[y];
 for ( int i = 0; i < y; ++i )
 {
  pixel[i] = new cPixel11klasa[x];
 }
 }
 cdata1111klasa::~cdata1111klasa()
 {  
   this->y = y;
   for(int i = 0; i < y; i++) 
   delete[] pixel[i];
   delete[] pixel;
 };
 class cheadline11BMP11klasa
{
public:
  char znaki11[2];
  long int rozmiar_plikui11;
  short int liczba_int111;
  short int liczba_int211;
  long int poczatek_danych11;
  long dlugosc;
  long x1;
  long y1;
  short warstwy11;
  short bity11;
  long kompresja11;
  long rozmiar_rysunku11;
  long rozdz_poz11;
  long rozdz_pion11;
  long kolory11;
  long reszta11;
};

class cBMP11klasa
{
public:
  void loadBMP11(cheadline11BMP11klasa*, cdata1111klasa*, std::string);
} bmp11;

#pragma pack(pop)

//////////////////////////////////////////
cdata1111klasa* data11[5]={new cdata1111klasa(wysokoscbitmapy,szerokoscbitmapy),new cdata1111klasa(wysokoscbitmapy,szerokoscbitmapy),new cdata1111klasa(wysokoscbitmapy,szerokoscbitmapy),new cdata1111klasa(wysokoscbitmapy,szerokoscbitmapy),new cdata1111klasa(wysokoscbitmapy,szerokoscbitmapy)};
cdata1111klasa* actual_bitmap11;    // aktualnie przechwycony obraz //
//int width11;
//int height11;
int *table11;
POINT po1;
int width11;
int height11;
FILE *control_file11;
///////////////////////////////////////////
void cBMP11klasa::loadBMP11(cheadline11BMP11klasa* headline11, cdata1111klasa* data11, std::string path)
{
  FILE *bmpfile;

  if ( (bmpfile = fopen (path.c_str(), "rb")) == NULL )
  {
    std::cout << "nieprawidłowa sciezka" << std::endl;
    return;
  }

  fread (headline11, sizeof(cheadline11BMP11klasa), 1, bmpfile);

  // ladowanie danych //
  fseek (bmpfile, headline11->poczatek_danych11, 0);
  for ( int i = 0; i < szerokoscbitmapy; ++i )
  {
    for ( int j = 0; j < wysokoscbitmapy; ++j )
    {
      data11->pixel[j][i].blue11 = fgetc(bmpfile);
      data11->pixel[j][i].green11 = fgetc(bmpfile);
      data11->pixel[j][i].red11 = fgetc(bmpfile);
    }
    //if ( headline11->x1 % 2 != 0 )
    // fgetc(bmpfile);       // pobieranie wartosci 0 niepotrzebnej (w plikach bmp po kazdym wierszu jest dodawana wartosc char zerowa)
  }

  fclose (bmpfile);  
}
void load_templates11(cheadline11BMP11klasa* headline11)
{
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[0], "c://1/szablony/0.bmp");  
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[1], "c://1/szablony/1.bmp");  
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[2], "c://1/szablony/2.bmp");

}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{  

  wysokoscbitmapy=100;
  szerokoscbitmapy=200;
  SetCursorPos(width11+200, height11+200);    
  mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,0 ,0,0,0);
  cheadline11BMP11klasa headline11;

  int x1 = wysokoscbitmapy;//wys
  int y1 = szerokoscbitmapy;//szer
  int _y1 = 0;

  headline11.znaki11[0] = 'B';
  headline11.znaki11[1] = 'M';
  headline11.rozmiar_plikui11 = sizeof(cPixel11klasa)*x1*y1 + sizeof(cheadline11BMP11klasa)+_y1;
  headline11.liczba_int111 = 0;
  headline11.liczba_int211 = 0;
  headline11.poczatek_danych11 = 54;
  headline11.dlugosc = 40;
  headline11.x1 = x1;
  headline11.y1 = y1;
  headline11.warstwy11 = 1;
  headline11.bity11 = 24;
  headline11.kompresja11 = 0;
  headline11.rozmiar_rysunku11 = sizeof(cPixel11klasa)*x1*y1 + _y1;
  headline11.rozdz_poz11 = 0;
  headline11.rozdz_pion11 = 0;
  headline11.kolory11 = 0;
  headline11.reszta11 = 0;

  load_templates11(&headline11);

  system("pause");
  return 0;
}
edytowany 1x, ostatnio: madmike, 2011-09-04 12:45

Pozostało 580 znaków

2011-08-31 08:08
0

Gdzie kompilator wskazuje błąd? Mógłbyś oszczędzić nam dogłębnej analizy.

Pozostało 580 znaków

2011-08-31 15:40
0

narazie mam tyle i działa:

jednak zamiast trego:
actual_bitmap11=new cdata1111klasa[1];/////////////////////////
actual_bitmap11[0].cdata1111klasa::cdata1111klasa(5,5);////////////////
bmp11.loadBMP11(&headline11, &actual_bitmap11[0], "sample3.bmp");
chcę tak:
actual_bitmap11=new cdata1111klasa;/////////////////////////
actual_bitmap11->cdata1111klasa::cdata1111klasa(5,5);////////////////
bmp11.loadBMP11(&headline11, &actual_bitmap11, "sample3.bmp");


// 12d.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <cstdio>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h> 
#include <time.h>
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <Shellapi.h>
#include <fstream>d
#include <time.h>
#include <sys/timeb.h> // pomiar czasu 
#include <tchar.h>
//using namespace std;

#define BITMAP_width11 0
#define BITMAP_height11 0

#define SLEEP      25

//#define LIMIT     64
//#define LIMIT     16

int szerokosc;
int wysokosc;

#pragma pack(push, 1)      // zeby nie dodawal sobie niepotrzebnych bitow (rozmiar nie podzielny przez 4) //

class Klasa {
private:
  double *tablica; 
  int size; 
  int size2;
public: 
  Klasa(int SIZEX,int SIZEY,double v1):size(SIZEX),size2(SIZEY)
  {    //int SIZEY=SIZEX;
      //double **tablica = new double*[size];
      double **tablica = new double*[SIZEX*sizeof(int*)];
      for (int x = 0; x < SIZEX; x++) {
      //tablica[x] = new double[size2];
      tablica[x] = new double[SIZEY*sizeof(int)];
      }
    for (int i=0; i < SIZEX; i++)
    { 
      for (int j=0; j < SIZEY; j++)
       {
      tablica[i][j] = v1;
      std::cout <<" "<<SIZEX<<" "<<SIZEY<<" tablica["<<i<<"]["<<j<<"] "<<tablica[i][j]<< "\n";
      system("pause");
      }
    }

  }

};

///////////////////

class cPixel11klasa
{
public:
  char red11;
  char green11;
  char blue11;
};

class cdata1111klasa
{
public:
 cPixel11klasa **pixel;
 int x, y;
 cdata1111klasa(){};
 cdata1111klasa(int x, int y);
 ~cdata1111klasa();
};

cdata1111klasa::cdata1111klasa(int x, int y)
 {
 this->x = x;
 this->y = y;
 pixel = new cPixel11klasa*[y];
 for ( int i = 0; i < y; ++i )
 {
  pixel[i] = new cPixel11klasa[x];
 }
 }
 //int getx() {return x;}
 //int gety() {return y;}

cdata1111klasa::~cdata1111klasa()
 {  
   this->y = y;
   for(int i = 0; i < y; i++) 
   delete[] pixel[i];
   delete[] pixel;
 };

class cheadline11BMP11klasa
{
public:
  char znaki11[2];
  long int rozmiar_plikui11;
  short int liczba_int111;
  short int liczba_int211;
  long int poczatek_danych11;
  long dlugosc;
  long x1;
  long y1;
  short warstwy11;
  short bity11;
  long kompresja11;
  long rozmiar_rysunku11;
  long rozdz_poz11;
  long rozdz_pion11;
  long kolory11;
  long reszta11;
};

class cBMP11klasa
{
public:
  void loadBMP11(cheadline11BMP11klasa*, cdata1111klasa*, std::string);
} bmp11;

#pragma pack(pop)
//////////////////////
cdata1111klasa* data11;//////////////
cdata1111klasa* actual_bitmap11;/////////////
///////////////////////
//int width11;
//int height11;
int *table11;
POINT po1;
int width11;
int height11;
FILE *control_file11;
///////////////////////

void cBMP11klasa::loadBMP11(cheadline11BMP11klasa* headline11, cdata1111klasa* data11, std::string path)
{
  FILE *bmpfile;

  if ( (bmpfile = fopen (path.c_str(), "rb")) == NULL )
  {
    std::cout << "nieprawidłowa sciezka" << std::endl;
    return;
  }
  std::cout << "1odnaleziono plik" << std::endl;
  //system("pause");
  fread (headline11, sizeof(cheadline11BMP11klasa), 1, bmpfile);
  std::cout << "2odnaleziono plik" << std::endl;
  //system("pause");
  // ladowanie danych //
  fseek (bmpfile, headline11->poczatek_danych11, 0);
  std::cout << "3odnaleziono plik" << std::endl;
  //system("pause");
  for ( int i = 0; i < 5; ++i )
  {
  std::cout << "i=" <<i<< std::endl;
  //system("pause");
    for ( int j = 0; j < 5; ++j )
    {
      std::cout << "j przed =" <<j<< std::endl;
      //system("pause");
      data11->pixel[j][i].blue11 = fgetc(bmpfile);
      data11->pixel[j][i].green11 = fgetc(bmpfile);
      data11->pixel[j][i].red11 = fgetc(bmpfile);
      std::cout << "j po =" <<j<< std::endl;
      //system("pause");
      std::cout <<"pixel["<<j<<"]["<<i<<"] "<<data11->pixel[j][i].blue11<<" "<<data11->pixel[j][i].green11<<" "<<data11->pixel[j][i].red11<< std::endl;
    }
    std::cout <<std::endl;
    //if ( headline11->x1 % 2 != 0 )
    // fgetc(bmpfile);       // pobieranie wartosci 0 niepotrzebnej (w plikach bmp po kazdym wierszu jest dodawana wartosc char zerowa)
  }

  fclose (bmpfile);  
}

void load_templates11(cheadline11BMP11klasa* headline11)
{
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[0], "c://1/szablony/0.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[1], "c://1/szablony/1.bmp");  
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[2], "c://1/szablony/102.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[3], "c://1/szablony/103.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[4], "c://1/szablony/104.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[5], "c://1/szablony/105.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[6], "c://1/szablony/106.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[7], "c://1/szablony/107.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[8], "c://1/szablony/108.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[9], "c://1/szablony/109.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[10], "c://1/szablony/110.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[11], "c://1/szablony/111.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[12], "c://1/szablony/112.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[13], "c://1/szablony/113.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[14], "c://1/szablony/114.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[15], "c://1/szablony/202.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[16], "c://1/szablony/203.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[17], "c://1/szablony/204.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[18], "c://1/szablony/205.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[19], "c://1/szablony/206.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[20], "c://1/szablony/207.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[21], "c://1/szablony/208.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[22], "c://1/szablony/209.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[23], "c://1/szablony/210.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[24], "c://1/szablony/211.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[25], "c://1/szablony/212.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[26], "c://1/szablony/213.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[27], "c://1/szablony/214.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[28], "c://1/szablony/302.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[29], "c://1/szablony/303.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[30], "c://1/szablony/304.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[31], "c://1/szablony/305.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[32], "c://1/szablony/306.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[33], "c://1/szablony/307.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[34], "c://1/szablony/308.bmp"); 
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[35], "c://1/szablony/309.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[36], "c://1/szablony/310.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[37], "c://1/szablony/311.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[38], "c://1/szablony/312.bmp"); 
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[39], "c://1/szablony/313.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[40], "c://1/szablony/314.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[41], "c://1/szablony/402.bmp"); 
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[42], "c://1/szablony/403.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[43], "c://1/szablony/404.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[44], "c://1/szablony/405.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[45], "c://1/szablony/406.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[46], "c://1/szablony/407.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[47], "c://1/szablony/408.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[48], "c://1/szablony/409.bmp"); 
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[49], "c://1/szablony/410.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[50], "c://1/szablony/411.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[51], "c://1/szablony/412.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[52], "c://1/szablony/413.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[53], "c://1/szablony/414.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[54], "c://1/szablony/3.bmp");
  bmp11.loadBMP11(headline11, &data11[55], "c://1/szablony/4.bmp");

}

void create_new_bitmap111(BITMAPINFO* bi1, HWND window)//
{
  HANDLE hf1;
  HDC sdc1 = GetWindowDC(window);
  BYTE *bits1; 
  HBITMAP hbm1 = CreateDIBSection(sdc1,bi1,DIB_RGB_COLORS,(void**)&bits1,NULL,0);
  HDC hdc1 = CreateCompatibleDC(sdc1); 
  HGDIOBJ hold = SelectObject(hdc1,hbm1);
  //StretchBlt(hdc1,0,0,bw,bh,sdc1,0,0,w1,h1,SRCCOPY);
  //StretchBlt(hdc1,0,0,bw,bh,sdc1,BITMAP_width11,BITMAP_height11,w1,h1,SRCCOPY);
  BitBlt(hdc1,-422,-275,1600,1600,sdc1,BITMAP_width11,BITMAP_height11,SRCCOPY);  

  SelectObject(hdc1,hold); 
  DeleteDC(hdc1); 
  ReleaseDC(0,sdc1);

  hf1=CreateFile(_T("sample3.bmp"),GENERIC_WRITE,0,NULL,CREATE_ALWAYS,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,NULL);
  BITMAPFILEHEADER bfh1; 
  ZeroMemory(&bfh1,sizeof(bfh1));
  bfh1.bfType=0x4d42; 
  bfh1.bfOffBits=sizeof(BITMAPFILEHEADER)+bi1->bmiHeader.biSize;
  bfh1.bfSize=bfh1.bfOffBits+bi1->bmiHeader.biSizeImage; 
  bfh1.bfReserved1=0; 
  bfh1.bfReserved2=0;
  DWORD writ; 
  WriteFile(hf1,& bfh1, sizeof(bfh1), &writ, NULL);
  WriteFile(hf1, &bi1->bmiHeader, sizeof(bi1->bmiHeader), &writ, NULL);
  WriteFile(hf1, bits1, bi1->bmiHeader.biSizeImage, &writ, NULL);
  CloseHandle(hf1);
  DeleteObject(hbm1); 
}
////////////////////////////////////////////////////////////////
int find_bitmap11()
{
  bool _break = false;
  int counter = 0;
  int actual_number = -1;

  for ( int i = 0; i < 3; ++i )
  {
    for ( int j = 0; j < wysokosc; ++j )
    {
      for ( int k = 0; k < szerokosc; ++k )
      {
        if ( actual_bitmap11->pixel[k][j].blue11 != data11[i].pixel[k][j].blue11 || actual_bitmap11->pixel[k][j].green11 != data11[i].pixel[k][j].green11 || actual_bitmap11->pixel[k][j].red11 != data11[i].pixel[k][j].red11 ) 
        {
          //std::cout << "Bitmapy sa nierowne" << std::endl;
          _break = true;
          counter = 0;
          break;
        }
        else
        {
          ++counter;
        }

        if ( counter == szerokosc*wysokosc )
        {
          std::cout << "Bitmapy sa sobie rowne" << std::endl;
          actual_number = i;
          std::cout << actual_number << " " << std::endl;
          _break = true;
          counter = 0;
          break;
        }

      }
      if ( _break == true )
      {
        _break = false;
        break;
      }  
    }
    if ( actual_number != -1 )
      break;
  }
  return actual_number;
}
//////////////////////////////////////////////////////////////
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  srand((int) time(0));
  szerokosc=5;
  wysokosc=5;
  data11=new cdata1111klasa[56];//////////////////////
  for(int i=0;i<56;i++)
  {
  data11[i].cdata1111klasa::cdata1111klasa(5,5);//////////////
  }
  //actual_bitmap11=new cdata1111klasa;/////////////////////////
  //actual_bitmap11->cdata1111klasa::cdata1111klasa(5,5);////////////////
  actual_bitmap11=new cdata1111klasa[1];/////////////////////////
  actual_bitmap11[0].cdata1111klasa::cdata1111klasa(5,5);////////////////

  system("pause");

  SetCursorPos(width11+200, height11+200);    
  mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,0 ,0,0,0);
  Sleep(100);
  cheadline11BMP11klasa headline11;

  int x1 = szerokosc;//wys
  int y1 = wysokosc;//szer
  int _y1 = 0;

  headline11.znaki11[0] = 'B';
  headline11.znaki11[1] = 'M';
  headline11.rozmiar_plikui11 = sizeof(cPixel11klasa)*x1*y1 + sizeof(cheadline11BMP11klasa)+_y1;
  headline11.liczba_int111 = 0;
  headline11.liczba_int211 = 0;
  headline11.poczatek_danych11 = 54;
  headline11.dlugosc = 40;
  headline11.x1 = x1;
  headline11.y1 = y1;
  headline11.warstwy11 = 1;
  headline11.bity11 = 24;
  headline11.kompresja11 = 0;
  headline11.rozmiar_rysunku11 = sizeof(cPixel11klasa)*x1*y1 + _y1;
  headline11.rozdz_poz11 = 0;
  headline11.rozdz_pion11 = 0;
  headline11.kolory11 = 0;
  headline11.reszta11 = 0;

  load_templates11(&headline11); 
  system("pause");
/////////////////////////////////////

  int w11 = szerokosc, h11 = wysokosc;
  int bw1 = szerokosc, bh1 = wysokosc;
  int bw41=(bw1+3)&0xFFFFFFFC;

  //HANDLE hf;

  BITMAPINFO bi1; 
  bi1.bmiHeader.biBitCount=24; 
  bi1.bmiHeader.biClrImportant=0;
  bi1.bmiHeader.biClrUsed=0;
  bi1.bmiHeader.biCompression=BI_RGB; 
  bi1.bmiHeader.biHeight=bh1;
  bi1.bmiHeader.biPlanes=1; 
  bi1.bmiHeader.biSize=40; 
  bi1.bmiHeader.biSizeImage=bw41*bh1*3;
  //bi1.bmiHeader.biSizeImage=bw*bh*3;
  bi1.bmiHeader.biWidth=bw1; 
  bi1.bmiHeader.biXPelsPerMeter=3780; 
  bi1.bmiHeader.biYPelsPerMeter=3780;
  bi1.bmiColors[0].rgbBlue=0; 
  bi1.bmiColors[0].rgbGreen=0; 
  bi1.bmiColors[0].rgbRed=0; 
  bi1.bmiColors[0].rgbReserved=0;

  Sleep(1000);

  po1.x = BITMAP_width11;
  po1.y = BITMAP_height11;

  POINT p1;
  HWND he1,hf1;

  GetCursorPos(&p1);
  //he = WindowFromPoint(p1);
  he1=GetDesktopWindow();
  hf1 = WindowFromPoint(po1);

  //ClientToScreen(he,&po1);
  width11 = po1.x;
  height11 = po1.y;

  create_new_bitmap111(&bi1,he1);
  bmp11.loadBMP11(&headline11, &actual_bitmap11[0], "sample3.bmp");

  int actual_number1 = find_bitmap11();
    if ( actual_number1 == -1 )
  {
    std::cout << "nieprawidlowy uchwyt okna, ustaw kursor na wlasciwe okno" << std::endl;
    system("pause");
    return 0;
  }

  system("pause");

/////////////////////////////////////
  for(int i=0;i<5;i++)
  {  
    for(int j=0;j<5;j++)
    {
    data11[0].pixel[j][i].red11=rand()%33+100;
    data11[0].pixel[j][i].green11=rand()%33+100;
    data11[0].pixel[j][i].blue11=rand()%33+100; 
    std::cout <<"b[0]->pixel["<<j<<"]["<<i<<"].red11"<<" "<<data11[0].pixel[i][j].red11<<" b[0]->pixel["<<j<<"]["<<i<<"].green11 "<<data11[0].pixel[i][j].green11<<" b.pixel["<<j<<"]["<<i<<"].blue11 "<<data11[0].pixel[i][j].blue11<< "\n";
    }
  }
  for(int i=0;i<5;i++)
  {  
    for(int j=0;j<5;j++)
    {
    data11[1].pixel[j][i].red11=rand()%33+100;
    data11[1].pixel[j][i].green11=rand()%33+100;
    data11[1].pixel[j][i].blue11=rand()%33+100; 
    std::cout <<"b[1]->pixel["<<j<<"]["<<i<<"].red11"<<" "<<data11[1].pixel[i][j].red11<<" b[1]->pixel["<<j<<"]["<<i<<"].green11 "<<data11[1].pixel[i][j].green11<<" b.pixel["<<j<<"]["<<i<<"].blue11 "<<data11[1].pixel[i][j].blue11<< "\n";
    }
  }
  /*
  for(int i=0;i<5;i++)
  {  
    for(int j=0;j<5;j++)
    {
    actual_bitmap11->pixel[j][i].red11=rand()%33+100;
    actual_bitmap11->pixel[j][i].green11=rand()%33+100;
    actual_bitmap11->pixel[j][i].blue11=rand()%33+100; 
    std::cout <<"b[1]->pixel["<<j<<"]["<<i<<"].red11"<<" "<<actual_bitmap11->pixel[i][j].red11<<" b[1]->pixel["<<j<<"]["<<i<<"].green11 "<<actual_bitmap11->pixel[i][j].green11<<" b.pixel["<<j<<"]["<<i<<"].blue11 "<<actual_bitmap11->pixel[i][j].blue11<< "\n";
    }
  }
  */
Klasa a(2,3,7.9);
system("pause");
  return 0;
}
edytowany 3x, ostatnio: rewertyn, 2011-08-31 16:02

Pozostało 580 znaków

2011-09-01 07:35
0
bmp11.loadBMP11(&headline11, actual_bitmap11, "sample3.bmp");

bez &

Mnie bardzo ciekawi co to za 11 w tych wszystkich nazwach. Jakieś pomysły? - Endrju 2011-09-01 14:49

Pozostało 580 znaków

2011-09-01 08:28
0

Dlaczego nie korzystasz z przestrzeni dostępu PRIVATE i PROTECTED w klasach? Czasami może ustrzec Cię to przed wieloma głupimi błędami wynikającymi z nieodpowiedniej inicjalizacji komponentów klasy. Jeśli naprawdę wiesz co robisz to może rozpatrz korzystanie z struktur zamiast klas. W strukturach, wszystko jest domyślnie PUBLIC, a nie jak w klasach PRIVATE. Uczyniłoby to kod nieco bardziej logicznym i poprawnym :)

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0