tworzenie komponentu w wxWidgets

2011-08-15 19:45
rekrut
0

Stworzyłem szkielet komponentu będącego modyfikacją wxTextCtrl. Przy jego tworzeniu kompilator zwraca bląd:

error: no matching function for call to 'MyTextCtrl::MyTextCtrl(wxAppFrame* const, const long int&, const wchar_t [1])'|

Przy wywołaniu konstruktora klasy wxTextCtrl z takimi samymi argumentami program kompiluje się bez błędnie. Szkielet mojej klasy:

MyTextCtrl.h

#ifndef MYTEXTCTRL_H
#define MYTEXTCTRL_H

#include <wx/textctrl.h>

class MyTextCtrl: public wxTextCtrl
{
  public:
    MyTextCtrl(wxWindow* parent,
            wxWindowID id,
            const wxString& value,
            const wxPoint& pos,
            const wxSize& size,
            long style,
            const wxValidator& validator,
            const wxString& name );
    virtual ~MyTextCtrl();
    void OnChar(wxKeyEvent &);
};

#endif // MYTEXTCTRL_H

MyTextCtrl.cpp

#include "MyTextCtrl.h"

MyTextCtrl::MyTextCtrl(wxWindow *parent, wxWindowID id,
        const wxString& value = wxEmptyString,
        const wxPoint& pos = wxDefaultPosition,
        const wxSize& size = wxDefaultSize,
        long style = 0,
        const wxValidator& validator = wxDefaultValidator,
        const wxString& name = wxTextCtrlNameStr):

        wxTextCtrl(parent, id, value, pos, size, style, validator, name)
{
}

MyTextCtrl::~MyTextCtrl(){}

void MyTextCtrl::OnChar(wxKeyEvent & event){}

Dlaczego przy wywołaniu konstruktora mojej klasy jest błąd?

Pozostało 580 znaków

2011-08-15 20:19
0

pokaż jak tworzysz obiekt.

Pozostało 580 znaków

2011-08-15 21:54
rekrut
0
wxAppFrame::wxAppFrame(wxWindow* parent,wxWindowID id)
{
  [...]

  //wxTextCtrl * wordInputPL = new wxTextCtrl(this, idWordInputPL, _T("")); // działa
  MyTextCtrl * wordInputPL = new MyTextCtrl(this, idWordInputPL, _T("")); // nie działa

  [...] 
}

Pozostało 580 znaków

2011-08-16 09:51
1

Przenieś domyślne wartości parametrów do deklaracji konstruktora.

Pozostało 580 znaków

2011-08-16 11:45
rekrut
0

Dzięki! Teraz działa.

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0