WINAPI moment zamknięcia procesu [WM_QUIT]

0

Witam, mam następującą zagwozdkę. Tworzę okienko, coś tam sobie rysuje i takie tam bzdety. Tym niemniej kiedy chcę zamknąć to okno, program nie wstawia do kolejki komunikatów WM_QUIT. Zatem okno znika, ale proces nadal leci. Stąd prośba o pomoc z Waszej strony, jak zamknąć to cholerstwo? :D Poniżej fragmenty kodu z procedury okna oraz pętli wiadomości:


//procedura okienkowa
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  static HGLRC hRC;            //kontekst tworzenia grafiki
  static HDC hDC;             //kontekst urządzenia
  int width, height;           //szerokość i wysokość okno

  switch(message)
  {
    case WM_CREATE:           //okno jest tworzone

      hDC = GetDC(hwnd);       //pobiera kontekst urządzenia
      g_HDC = hDC;
      SetupPixelFormat(hDC);     //wywołuje funkcję określającą format pikseli

      //tworzy kontekst tworzenia grafiki i czyni go bieżącym
      hRC = wglCreateContext(hDC);
      wglMakeCurrent(hDC, hRC);

      return 0;

    case WM_CLOSE:           //okno jest zamykane

      if(IDYES == MessageBox(hwnd, "Czy na pewno zamknąć okno?", "?", 
                                          MB_YESNO |  MB_ICONQUESTION))
      {
        //dezaktywuje bieżacy kontekst i usuwa go
        wglMakeCurrent(hDC, NULL);
        wglDeleteContext(hRC);
        return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam);
      }
      else 
        return 0;

    case WM_DESTROY:
      MessageBox(hwnd, "Koniec działania programu", "info", MB_OK);
      PostQuitMessage(0);
      return 0;
//tutaj więcej przetwarzanych komunikatów....

/****/


//pętla przetwarzania komunikatów
  while(!done)
  {
    PeekMessage(&msg, hwnd, NULL, NULL, PM_REMOVE);

    if(msg.message == WM_QUIT)     //jeśli otrzymanu komunikat WM_QUIT
    {
      done = true;
      break;       //jeśli tak, to aplikacja kończy działanie
    }

    else
    {
      //tworzy grafikę
      //zeruje bufor ekranu i bufor głębi
      glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
                //Bam bam....
0

Po co ustawiasz done = true, skoro zaraz i tak wychodzisz z pętli za pośrednictwem break'a?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0