Java - tworzenie tablicy przez funkcję

0

Mam taki program:

 package pl.java.moj_pakiet;

import java.util.Random;

public class Tab {

  public static void main(String[] args) {
    int tab[][] = new int [4][];
    tab[0] = new int [3];
    tab[1] = new int [4];
    tab[2] = new int [5];
    tab[3] = new int [1];

    Tab go = new Tab();

    go.Wprowadz(tab);

    int tab2[][] = null;

    go.Wypelnij(tab, tab2);

    go.Wyswietl(tab2);

  }

  public void Wprowadz(int t[][])
  {
      Random rn = new Random();

      int i, j;
      int n = t.length;
      for (i = 0; i < n; i++)
      {
        int m = t[i].length;
        for (j = 0; j < m; j++)
          t[i][j] = rn.nextInt();
      }
  }

  public void Wypelnij(int t1[][], int t2[][])
  {
    int max = 0;

    for (int i = 0; i < t1.length; i++)
      if (max < t1[i].length)
        max = t1[i].length;

    t2 = new int [t1.length][max];

    for (int i = 0; i < t1.length; i++)
    {
      for (int j = 0; j < t1[i].length; j++)
        t2[i][j] = t1[i][j];

      for (int j = t1[i].length; j < max; j++)
        t2[i][j] = -5;
    }
  }

  public void Wyswietl(int t[][])
  {
    for (int i = 0; i < t.length; i++)
    {
      for (int j = 0; j < t[i].length; j++)
        System.out.println(t[i][j] + "\t");

      System.out.println("\n");
    }

  }
}

Eclipse wyrzuca takie coś:

 Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
  at pl.java.moj_pakiet.Tab.Wyswietl(Tab.java:62)
  at pl.java.moj_pakiet.Tab.main(Tab.java:22)

Czy to znaczy, że nie mogę utworzyć tablicy w funkcji?

0

Referencja tab2 w metodzie main dalej wskazuje na nulla.

Takie samo zachowanie jest w C++:

#include<cstdio>

void metoda(int *tablica) {
  tablica = new int[5];
}

int main(){
  int *tablica = NULL;
  metoda(tablica);
  printf("%d\n", tablica[3]);
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0