Nie działa pół-przezroczystość

0
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var I, J: Integer; B: TBitmap;
begin
 B := TBitmap.Create;
 for I := 0 to Image1.Picture.Bitmap.Height - 1 do
  for J := 0 to Image1.Picture.Bitmap.Width - 1 do
   B.Canvas.Pixels[J, I] :=
    RGB(
      GetRValue(Image1.Picture.Bitmap.Canvas.Pixels[J, I]) div 2,
      GetGValue(Image1.Picture.Bitmap.Canvas.Pixels[J, I]) div 2,
      GetBValue(Image1.Picture.Bitmap.Canvas.Pixels[J, I]) div 2
     );
 Image1.Picture.Bitmap := B;
 B.Free;
end;

Jak wywołam to obrazek znika. Chodzi mi o to żeby obrazek był bledszy. Czemu to nie działa?

0

Tworzysz bitmapę, ale nie ustawiasz jej rozmiarów.
Zrób tak:

 B := TBitmap.Create;
B.Width := Image1.Picture.Bitmap.Width;
B.Height := Image1.Picture.Bitmap.Height;

Btw, nie polecałbym korzystania z .Pixels
Wersja ze ScanLine (nie testowana; pisana z pamięci):

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var I, J, C: Integer; B: TBitmap;
Col, Dest: ^TRGBTriple;
begin
 B := TBitmap.Create;
 B.Width := Image1.Picture.Bitmap.Width;
 B.Height := Image1.Picture.Bitmap.Height;
 for I := 0 to Image1.Picture.Bitmap.Height - 1 do
 begin
 Col := Image1.Picture.Bitmap.ScanLine[I];
 Dest := B.ScanLine[I];
  for J := 0 to Image1.Picture.Bitmap.Width - 1 do
  begin
  C := RGB(Col.rgbtRed, Col.rgbtGreen, Col.rgbtBlue);
  Dest.rgbtRed := GetRValue(C Div 2); 
  Dest.rgbtGreen := GetGValue(C Div 2); 
  Dest.rgbtBlue := GetRBalue(C Div 2); 
  Inc(Col);
  Inc(Dest);
  end;
 end;
 Image1.Picture.Bitmap := B;
 B.Free;
end;

To powinno działać znacznie szybciej, lecz nie wiem, czy ten kod da na pewno porządny efekt.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0