Plik na komputerze i na serwerze - porównanie rozmiarów

Odpowiedz Nowy wątek
2011-08-01 15:33
Matijo
0

Hej,
mój kod:

private void metoda()
        {
            if (File.Exists(@"plik\plik.rar"));
            {
                FileInfo fInfo = new FileInfo(@"plik\plik.rar");
                long size = fInfo.Length;
                System.Net.WebRequest req = System.Net.HttpWebRequest.Create("PLIK");
                req.Method = "HEAD";
                System.Net.WebResponse resp = req.GetResponse();
                long ContentLength;
                if (long.TryParse(resp.Headers.Get("Content-Length"), out ContentLength))
                {
                    if (ContentLength == size)
                    {
                        lblProgress.Text = "";
                    }
                    else
                    {
                        lblProgress.Text = "Rozpoczynanie pobierania";
                        thrDownload = new Thread(Download);
                        thrDownload.Start();
                    }
 
                }
 
            }
            else
            {
                lblProgress.Text = "Rozpoczynanie pobierania"; 
                thrDownload = new Thread(Download);
                thrDownload.Start();
            }
 
        }

Gdy chcę porównać rozmiar dwóch plików i jeżeli nie pasują do siebie to tekst zmienia się na Rozpoczynanie pobierania i niestety, nic się nie dzieje dalej.

Dalsza część:

private void UpdateProgress(Int64 BytesRead, Int64 TotalBytes)
        {
            PercentProgress = Convert.ToInt32((BytesRead * 100) / TotalBytes);
            prgDownload.Value = PercentProgress;
            lblProgress.Text = "Pobrano " + BytesRead / 1048576 + "mb z " + TotalBytes / 1048576 + "mb (" + PercentProgress + "%)";
        }
 
        bool success;
        Chilkat.Rar rar = new Chilkat.Rar();
        private void Download()
        {
 
            using (WebClient wcDownload = new WebClient())
            {
                try
                {
 
                    if (!Directory.Exists("pack"))
                    {
                        Directory.CreateDirectory("pack");
                    }
 
                    webRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("LINK");
 
                    webRequest.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;
 
                    webResponse = (HttpWebResponse)webRequest.GetResponse();
 
                    Int64 fileSize = webResponse.ContentLength;
 
                    strResponse = wcDownload.OpenRead("LINK");
 
                    strLocal = new FileStream("plik/plik.rar", FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.None);
 
                    int bytesSize = 0;
                    byte[] downBuffer = new byte[2048];
                    while ((bytesSize = strResponse.Read(downBuffer, 0, downBuffer.Length)) > 0)
                    {
 
                        strLocal.Write(downBuffer, 0, bytesSize);
                        this.Invoke(new UpdateProgessCallback(this.UpdateProgress), new object[] { strLocal.Length, fileSize });
                    }
 
                    MessageBox.Show("Zakończono pobieranie");
 
                }
                finally
                {
                    strResponse.Close();
                    strLocal.Close();
                }
            }
        }

Pozostało 580 znaków

2011-08-01 15:35
Matijo
0

Nie dopisałem.
metoda(); wywoływana jest przez Form1_Load

Pozostało 580 znaków

2011-08-01 20:11
Matijo
0

Prosiłbym o jakąkolwiek pomoc, dzisiaj do 22 chciałbym mieć to zrobione.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0