Plik na komputerze i na serwerze - porównanie rozmiarów

0

Hej,
mój kod:

private void metoda()
    {
      if (File.Exists(@"plik\plik.rar"));
      {
        FileInfo fInfo = new FileInfo(@"plik\plik.rar");
        long size = fInfo.Length;
        System.Net.WebRequest req = System.Net.HttpWebRequest.Create("PLIK");
        req.Method = "HEAD";
        System.Net.WebResponse resp = req.GetResponse();
        long ContentLength;
        if (long.TryParse(resp.Headers.Get("Content-Length"), out ContentLength))
        {
          if (ContentLength == size)
          {
            lblProgress.Text = "";
          }
          else
          {
            lblProgress.Text = "Rozpoczynanie pobierania";
            thrDownload = new Thread(Download);
            thrDownload.Start();
          }

        }

      }
      else
      {
        lblProgress.Text = "Rozpoczynanie pobierania"; 
        thrDownload = new Thread(Download);
        thrDownload.Start();
      }

    }

Gdy chcę porównać rozmiar dwóch plików i jeżeli nie pasują do siebie to tekst zmienia się na Rozpoczynanie pobierania i niestety, nic się nie dzieje dalej.

Dalsza część:

private void UpdateProgress(Int64 BytesRead, Int64 TotalBytes)
    {
      PercentProgress = Convert.ToInt32((BytesRead * 100) / TotalBytes);
      prgDownload.Value = PercentProgress;
      lblProgress.Text = "Pobrano " + BytesRead / 1048576 + "mb z " + TotalBytes / 1048576 + "mb (" + PercentProgress + "%)";
    }

    bool success;
    Chilkat.Rar rar = new Chilkat.Rar();
    private void Download()
    {

      using (WebClient wcDownload = new WebClient())
      {
        try
        {

          if (!Directory.Exists("pack"))
          {
            Directory.CreateDirectory("pack");
          }

          webRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("LINK");

          webRequest.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;

          webResponse = (HttpWebResponse)webRequest.GetResponse();

          Int64 fileSize = webResponse.ContentLength;

          strResponse = wcDownload.OpenRead("LINK");

          strLocal = new FileStream("plik/plik.rar", FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.None);

          int bytesSize = 0;
          byte[] downBuffer = new byte[2048];
          while ((bytesSize = strResponse.Read(downBuffer, 0, downBuffer.Length)) > 0)
          {

            strLocal.Write(downBuffer, 0, bytesSize);
            this.Invoke(new UpdateProgessCallback(this.UpdateProgress), new object[] { strLocal.Length, fileSize });
          }

          MessageBox.Show("Zakończono pobieranie");

        }
        finally
        {
          strResponse.Close();
          strLocal.Close();
        }
      }
    }
0

Nie dopisałem.
metoda(); wywoływana jest przez Form1_Load

0

Prosiłbym o jakąkolwiek pomoc, dzisiaj do 22 chciałbym mieć to zrobione.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0