Regularne wyrażenia - czy adres email jest poprawny?

0

    private bool IsValidEmail(string email)
    {
      //regular expression pattern for valid email
      //addresses, allows for the following domains:
      //com,edu,info,gov,int,mil,net,org,biz,name,museum,coop,aero,pro,tv
      string pattern = @"^[-a-zA-Z0-9][-.a-zA-Z0-9]*@[-.a-zA-Z0-9]+(\.[-.a-zA-Z0-9]+)*\.(com|edu|pl|interia|poczta|onet|vp|autograf|spoko|opoczta|windowslive.com|o2|wp|tlen|go2|hotmail|gmail|info|gov|int|mil|net|org|biz|name|museum|coop|aero|pro|tv|[a-zA-Z]{2})$";
      //Regular expression object
      Regex check = new Regex(pattern, RegexOptions.IgnorePatternWhitespace);
      //boolean variable to return to calling method
      bool valid = false;

      //make sure an email address was provided
      if (string.IsNullOrEmpty(email))
      {
        valid = false;
      }
      else
      {
        //use IsMatch to validate the address
        valid = check.IsMatch(email);
      }
      //return the value to the calling method
      return valid;
    }
       czyPoprawnyAdres = IsValidEmail(tBAdresNadawcy.Text);
          if (czyPoprawnyAdres == true)
          {
            tBTrescWiadomosci.Enabled = true;
            PocztaGmail poczta = new PocztaGmail();
            poczta.wyslij(tBTrescWiadomosci.Text + " " + tBAdresNadawcy.Text);
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("To nie jest poprawny adres email.", "Komunikat");
            tBTrescWiadomosci.Enabled = false;
          }

Co mam dopisać w pattern, aby taki email [email protected], był zaliczony jako poprawny adres?

0

Pewnie nic. Podejrzewam, że wystarczy gdy ze wzorca usuniesz kilka znaków. Konkretnie: zmienisz ciąg windowslive.com na windowslive, czyli usuniesz końcówkę .com.

0

Wpisywanie końcówek na sztywno nie jest najlepszym pomysłem, jak ktoś będzie chciał podać zły adres, to i tak taki poda. Wklejam wyrażenie z którego sam korzystałem (skopiowane z phpmailera):
/^(?:[\w\!\#\$\%\&\'\*\+\-\/\=\?\^\{|}\~]+.)[\w!#\$\%\&\'\+-\/\=\?\^`{|}\~][email protected](?:(?:(?:a-zA-Z0-9_{0,61}[a-zA-Z0-9-]?.)+[a-zA-Z0-9](?:a-zA-Z0-9_-){0,61}[a-zA-Z0-9_]?)|(?:[(?:(?:[01]?\d{1,2}|2[0-4]\d|25[0-5]).){3}(?:[01]?\d{1,2}|2[0-4]\d|25[0-5])]))$/`.

0

Problem polega na tym, że to wyrażenie nie uwzględnia tego znaku "_", jeżeli występuje pojawia się że adres jest błędny.

string pattern = @"^[-a-zA-Z0-9][-.a-zA-Z0-9]*@[-.a-zA-Z0-9]+(\.[-.a-zA-Z0-9]+)*\.(com|edu|pl|interia|poczta|onet|vp|autograf|spoko|opoczta|windowslive.com|o2|wp|tlen|go2|hotmail|gmail|info|gov|int|mil|net|org|biz|name|museum|coop|aero|pro|tv|[a-zA-Z]{2})$"; 
0

To Twoje wyrażenie w ogóle jest do d**y (tutaj sobie zobacz, to nie powinno przejść). Jeśli na siłę chcesz wpisywać końcówki ręcznie, to zrób to, a fragment do znaku @ weź z tego co Ci podałem.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0