Kalkulator z kolejnością wykonywania działań.

2011-07-28 17:45
0

Cześć. Mam tu kod nie mojego autorstwa który miałem przeanalizować.

//
// This is example code from Chapter 6.6 "Trying the first version" of
// "Software - Principles and Practice using C++" by Bjarne Stroustrup
//

#include "../std_lib_facilities.h"

//------------------------------------------------------------------------------

class Token {
public:
  char kind;    // what kind of token
  double value;   // for numbers: a value 
  Token(char ch)  // make a Token from a char
    :kind(ch), value(0) { }  
  Token(char ch, double val)   // make a Token from a char and a double
    :kind(ch), value(val) { }
};

//------------------------------------------------------------------------------

Token get_token()  // read a token from cin
{
  char ch;
  cin >> ch;  // note that >> skips whitespace (space, newline, tab, etc.)

  switch (ch) {
 //not yet  case ';':  // for "print"
 //not yet  case 'q':  // for "quit"
  case '(': case ')': case '+': case '-': case '*': case '/': 
    return Token(ch);    // let each character represent itself
  case '.':
  case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
  case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
    {  
      cin.putback(ch);     // put digit back into the input stream
      double val;
      cin >> val;       // read a floating-point number
      return Token('8',val);  // let '8' represent "a number"
    }
  default:
    error("Bad token");
  }
}

//------------------------------------------------------------------------------

double expression(); // read and evaluate a Expression

//------------------------------------------------------------------------------

double term();    // read and evaluate a Term

//------------------------------------------------------------------------------

double primary()   // read and evaluate a Primary
{
  Token t = get_token();
  switch (t.kind) {
  case '(':  // handle '(' expression ')'
    {  
      double d = expression();
      t = get_token();
      if (t.kind != ')') error("')' expected");
      return d;
    }
  case '8':      // we use '8' to represent a number
    return t.value; // return the number's value
  default:
    error("primary expected");
  }
}
//------------------------------------------------------------------------------

int main()
try {
  while (cin)
    cout << expression() << '\n';
  keep_window_open("~0");
}
catch (exception& e) {
  cerr << e.what() << endl;
  keep_window_open ("~1");
  return 1;
}
catch (...) {
  cerr << "exception \n";
  keep_window_open ("~2");
  return 2;
}

//------------------------------------------------------------------------------

double expression()
{
  double left = term();   // read and evaluate a Term
  Token t = get_token();   // get the next token
  while(true) {  
    switch(t.kind) {
    case '+':
      left += term();  // evaluate Term and add
      t = get_token();
      break;
    case '-':
      left -= term();  // evaluate Term and subtract
      t = get_token();
      break;
    default:
      return left;    // finally: no more + or -: return the answer
    }
  }
}

//------------------------------------------------------------------------------

double term()
{
  double left = primary();
  Token t = get_token();   // get the next token

  while(true) {
    switch (t.kind) {
    case '*':
      left *= primary();
      t = get_token();
      break;
    case '/':
      {  
        double d = primary();
        if (d == 0) error("divide by zero");
        left /= d; 
        t = get_token();
        break;
      }
    default: 
      return left;
    }
  }
}

//------------------------------------------------------------------------------

jest to niedebugowany kod programu, pierwsza wersja. Problem w tym że nie rozumiem jak to działa. Zacznę od początku.
Z funkcji main jesteśmy wysyłani do expression()

    cout << expression() << '\n';

następnie z expression do term()

  double left = term();   // read and evaluate a Term

po czym z term do primary()

  double left = primary();

po czym spowrotem do expression

  case '(':  // handle '(' expression ')'
    {  
      double d = expression();

I teraz nie rozumiem, w końcu program nic nie robi tylko skacze między funkcjami w nieskończoność. Dlaczego więc działa?

edytowany 1x, ostatnio: MakeMeHappy, 2011-07-28 17:46

Pozostało 580 znaków

2011-07-28 18:21
0

A debugger to co?
Po coś on jest, prawda?


Pozostało 580 znaków

2011-07-28 18:28
0

Ten program działa poprawnie, ja miałem go tylko przeanalizować, a debugger nie odpowiada na pytania.

Pozostało 580 znaków

2011-07-28 18:43
0

W analizie kodu nie jestem dobry, ale zdaje mi się, że w bloku try nie ma return 0; więc funkcja main nigdy nie zakończy swego działania ;)

Pozostało 580 znaków

2011-07-28 18:48
0

Masz rację, nie jesteś dobry.
Zna ktoś odpowiedź na pytanie? Całą resztę wiem, chodzi mi tylko o tą jedną rzecz.

Pozostało 580 znaków

2011-07-28 19:07
0

Rekurencja następuje tylko przy nawiasach, tzn jeśli masz np 5 poziomów zagnieżdżeń nawiasów to masz 5 poziomów rekurencji.


"Programs must be written for people to read, and only incidentally for machines to execute." - Abelson & Sussman, SICP, preface to the first edition
"Ci, co najbardziej pragną planować życie społeczne, gdyby im na to pozwolić, staliby się w najwyższym stopniu niebezpieczni i nietolerancyjni wobec planów życiowych innych ludzi. Często, tchnącego dobrocią i oddanego jakiejś sprawie idealistę, dzieli od fanatyka tylko mały krok."
Demokracja jest fajna, dopóki wygrywa twoja ulubiona partia.

Pozostało 580 znaków

2011-07-28 19:33
0

Problem rozwiązany.

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0