Pobieranie pliku jeden za drugim

0

Hej, chciałbym pobrać plik jeden za drugim. W jaki sposób to wykonać?
Moja metoda pobierania (+ aktualizacja progressbara):

string[] linki = {"link", "link", "link", "link", "link"};
    string[] pliki = { "C:\\s.part1.rar", "C:\\s.part2.rar", "C:\\s.part3.rar", "C:\\s.part4.rar", "C:\\s.part5.rar" };
    private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      string sUrlToReadFileFrom = linki[0];
      string sFilePathToWriteFileTo = pliki[0];
      Uri url = new Uri(sUrlToReadFileFrom);
      System.Net.HttpWebRequest request = (System.Net.HttpWebRequest)System.Net.WebRequest.Create(url);
      System.Net.HttpWebResponse response = (System.Net.HttpWebResponse)request.GetResponse();
      response.Close();
      Int64 iSize = response.ContentLength;
      Int64 iRunningByteTotal = 0;
      using (System.Net.WebClient client = new System.Net.WebClient())
      {
        using (System.IO.Stream streamRemote = client.OpenRead(new Uri(sUrlToReadFileFrom)))
        {
          using (Stream streamLocal = new FileStream(sFilePathToWriteFileTo, FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.None))
          {
            int iByteSize = 0;
            byte[] byteBuffer = new byte[iSize];
            while ((iByteSize = streamRemote.Read(byteBuffer, 0, byteBuffer.Length)) > 0)
            {
              streamLocal.Write(byteBuffer, 0, iByteSize);
              iRunningByteTotal += iByteSize;
              double dIndex = (double)(iRunningByteTotal);
              double dTotal = (double)byteBuffer.Length;
              double dProgressPercentage = (dIndex / dTotal);
              int iProgressPercentage = (int)(dProgressPercentage * 100);
              backgroundWorker1.ReportProgress(iProgressPercentage);
            }
            streamLocal.Close();
          }
          streamRemote.Close();
        }
      }
    }

    private void backgroundWorker1_ProgressChanged(object sender, ProgressChangedEventArgs e)
    {

      progressBar1.Value = e.ProgressPercentage;

    }

    private void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
    {

      MessageBox.Show("Pobrano");

    }

Dzięki i pozdrawiam :-)

0

Nie słyszałeś o takim czymś jak pętla http://si-szarp.pl/kurs/podstawy-petli-for
Wszystko co teraz masz w procedurze dajesz w pętli i z tablic linki i pliki pobierasz i-ty element oczywiście na początku sprawdzasz jaka jest wielkość tablic bo pętla musi się wykonać tyle razy ile jest elementów tablicy. Dobrze by było sprawdzić obie tablice mają taką samą wielkość a jak nie to komunikat błędu czy coś.

0

Int64 iSize = response.ContentLength;
...
byte[] byteBuffer = new byte[iSize];

zdaje się, że masz z tym problem w innym temacie...

<code class="c#">response.Close();
Int64 iSize = response.ContentLength;

wtf? najpierw wchodzisz do domu, a dopiero potem zamykasz drzwi.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0