Buffer Overrun w visual studio c++

0

program idzie skompilować i uruchomić jednak gdy ta tabela: int reka[10000][7];
dojdzie gdzies do reka[5000][7] to wyskakuje błąd 'How to debug Buffer Overrun Issues' czyli nie dz siętego programu dalej puścić niż w tej lini na ekranie pokaże się ii2 - 5000 --> printf("222222start %d , ii2 %d\n",start,ii2);

oraz nie wiem jak zadeklarować większą tablicę od tej int reka[10000][7]; na tablicę przynajmniej nt reka[1000000][7];

 #include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <Shellapi.h>
#include <fstream>
//#pragma comment(lib, "shell32.lib")
using namespace std;

int _tmain()
{
 srand((int) time(0));
 printf("test 300 , test %d\n?", rand() % 301); 
 Sleep(rand() % 1001);
   //ShellExecuteA(NULL,"open","http://google.com",NULL,NULL, SW_SHOWNORMAL);
 int tab1[52],tab2[52],tablos[52];
 int reka[10000][7];
 int los=0;
 tab1[0]=2;
 tab1[1]=3;
 tab1[2]=4;
 tab1[3]=5;
 tab1[4]=6;
 tab1[5]=7;
 tab1[6]=8;
 tab1[7]=9;
 tab1[8]=10;
 tab1[9]=10;
 tab1[10]=10;
 tab1[11]=10;
 tab1[12]=11;
 tab1[13]=2;
 tab1[14]=3;
 tab1[15]=4;
 tab1[16]=5;
 tab1[17]=6;
 tab1[18]=7;
 tab1[19]=8;
 tab1[20]=9;
 tab1[21]=10;
 tab1[22]=10;
 tab1[23]=10;
 tab1[24]=10;
 tab1[25]=11;
 tab1[26]=2;
 tab1[27]=3;
 tab1[28]=4;
 tab1[29]=5;
 tab1[30]=6;
 tab1[31]=7;
 tab1[32]=8;
 tab1[33]=9;
 tab1[34]=10;
 tab1[35]=10;
 tab1[36]=10;
 tab1[37]=12;
 tab1[38]=11;
 tab1[39]=2;
 tab1[40]=3;
 tab1[41]=4;
 tab1[42]=5;
 tab1[43]=6;
 tab1[44]=7;
 tab1[45]=8;
 tab1[46]=9;
 tab1[47]=10;
 tab1[48]=10;
 tab1[49]=10;
 tab1[50]=12;
 tab1[51]=11;

  for(int i=0;i<10000;i++)
 {
  for(int j=0;j<7;j++)
 {
 reka[i][j]=-100;
 }
 }

std::fstream plik;
plik.open("dane.txt",std::ios::in|std::ios::out);
//if( plik.good() == true )
//{
//  std::cout << "Uzyskano dostep do pliku!" << std::endl;
  //tu operacje na pliku
//} else std::cout << "Dostep do pliku zostal zabroniony!" << std::endl;
int ii=0;
int ii2=0;
//////////////////////////////////////////////////////////////////
for (int start=0;start<370;start++)
{ 
  for(int i=0;i<52;i++)
 {
 tablos[i]=-1000;
// printf("i=%d , %d\n",i ,tablos[i]); 
 }

 for(int i=0;i<52;i++)
 {
 jeszczeraz:
 tablos[i]=rand() % 52;
  for(int j=0;j<i;j++)
  {   
     if(tablos[i]==tablos[j]&&(i!=j))
     {
       goto jeszczeraz;
     }
  }
 }
  for(int i=0;i<52;i++)
 {
 tab2[i]=tab1[tablos[i]];
 printf("i=%d , %d\n",i ,tab2[i]); 

 }
///////////////////////////////////////////////

  int k=0;

  for(int ii=(0+ii2);ii<(27+ii2);ii++)
  {
    ii2++;
    if(ii2%27==0&&ii2!=0)
    goto tu;
    if(ii2%100==0)
    {
    printf("123456start %d , ii2 %d ii %d\n",start,ii2,ii); 
    system("pause");
    }
  for(int j=0;j<7;j++)
  {

    if(tab2[k]==12)
    {
    tab2[k]=0;
    }

   reka[ii+ii2][j]=tab2[k];
   k++;
    if(j==0)
    {
    reka[ii+ii2][5]=reka[ii+ii2][0];
    reka[ii+ii2][6]=reka[ii+ii2][0];
    if(reka[ii+ii2][0]==11)
    {
    reka[ii+ii2][6]=reka[ii+ii2][6]-10;
    }
    }
    if(j==1)
    {
    reka[ii+ii2][5]=reka[ii+ii2][5]+reka[ii+ii2][1];
    reka[ii+ii2][6]=reka[ii+ii2][6]+reka[ii+ii2][1];
    if(reka[ii+ii2][1]==11)
    {
    reka[ii+ii2][6]=reka[ii+ii2][6]-10;
    }
    if(reka[ii+ii2][5]==21)
    {
    j=10;
    }  
    }
    if(j==2)
    {
    reka[ii+ii2][5]=reka[ii+ii2][5]+reka[ii+ii2][2];
    reka[ii+ii2][6]=reka[ii+ii2][6]+reka[ii+ii2][2];
    if(reka[ii+ii2][2]==11)
    {
    reka[ii+ii2][6]=reka[ii+ii2][6]-10;
    }
    if(reka[ii+ii2][5]==21||reka[ii+ii2][6]==21)
    {
    j=10;
    }
    if(reka[ii+ii2][5]>21&&reka[ii+ii2][6]>21)
    {
    j=10;
    }
    }
    if(j==3)
    {
    reka[ii+ii2][5]=reka[ii+ii2][5]+reka[ii+ii2][3];
    reka[ii+ii2][6]=reka[ii+ii2][6]+reka[ii+ii2][3];
    if(reka[ii+ii2][3]==11)
    {
    reka[ii+ii2][6]=reka[ii+ii2][6]-10;
    }
    if(reka[ii+ii2][5]==21||reka[ii+ii2][6]==21)
    {
    j=10;
    }
    if(reka[ii+ii2][5]>21&&reka[ii+ii2][6]>21)
    {
    j=10;
    }
    }
    if(j==4)
    {
    reka[ii+ii2][5]=reka[ii+ii2][5]+reka[ii+ii2][4];
    reka[ii+ii2][6]=reka[ii+ii2][6]+reka[ii+ii2][4];
    if(reka[ii+ii2][4]==11)
    {
    reka[ii+ii2][6]=reka[ii+ii2][6]-10;
    }
    if(reka[ii+ii2][5]==21||reka[ii+ii2][6]==21)
    {
    j=10;
    }
    if(reka[ii+ii2][5]>21&&reka[ii+ii2][6]>21)
    {
    j=10;
    }
    }

  }

  }
  tu:
  k=0;
  if(ii2%54==0)
  {
  printf("222222start %d , ii2 %d\n",start,ii2); 
  system("pause");
  }

  if (ii2>=9990)
  goto koniec;
 } 
 koniec:
/////////////////////////
  for(int i=0;i<9990;i++)
  {
  plik <<"\n"<<i; 

   for(int j=0;j<7;j++)
    {
   plik <<"\n"<<j<<"\n"<<reka[i][j];

    }
   plik <<"\n"<<endl<<"\n";
  }

 plik.close();
 system("pause");
 return 0;
}
0
 1. Dynamiczna alokacja pamięci.
 2. To wypełnienei tablicy... ARRGHHHH!
0
int reka[10000][7];

nie można tworzyć tak dużych tablic na stosie.

int tab1[52],
...
tab1[0]=2;
tab1[1]=3;
...
tab1[50]=12;
tab1[51]=11;

masakra.

int tab1[] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,10,10,11,....};
0

Z tego co tu widzę, to tablica jest wypełniana sekwencjami tych samych zestawów wartości, zatem pętla byłaby bardziej na miejscu.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0