setAutoCreateRowSorter() że niby jak to sortuje ?

0

Cześć.
Dany jest przykład z kisążki:

class PlanetTableFrame extends JFrame
{
  public PlanetTableFrame()
  {
   final JTable table = new JTable(cells, columnNames);
   add(new JScrollPane(table), BorderLayout.CENTER);

   JButton printButton = new JButton("Print");
   printButton.addActionListener(new ActionListener()
     {
    @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent event)
      {
        try
        {
         table.print();
        }
        catch (java.awt.print.PrinterException e)
        {
         e.printStackTrace();
        }
      }
     });
   JPanel buttonPanel = new JPanel();
   buttonPanel.add(printButton);
   add(buttonPanel, BorderLayout.SOUTH);
  }
  private String[] columnNames = { "Planet", "Radius", "Moons", "Gaseous", "Color" };

  private Object[][] cells = 
  { 
   { "Mercury", 2440.0, 0, false, Color.YELLOW },
     { "Venus", 6052.0, 0, false, Color.YELLOW }, 
   { "Earth", 6378.0, 1, false, Color.BLUE },
     { "Mars", 3397.0, 2, false, Color.RED },
   { "Jupiter", 71492.0, 16, true, Color.ORANGE },
     { "Saturn", 60268.0, 18, true, Color.ORANGE },
     { "Uranus", 25559.0, 17, true, Color.BLUE }, 
   { "Neptune", 24766.0, 8, true, Color.BLUE },
     { "Pluto", 1137.0, 1, false, Color.BLACK } 
  };

  private static final int DEFAULT_WIDTH = 400;
  private static final int DEFAULT_HEIGHT = 200;
}

ponoć wywołanie metody

table.setAutoCreateRowSorter(true)

powoduje automatyczne sortowanie wierszy kiedy klikniemy na nagłówek kolumny.
Mi wychodzi że nie bardzo.
Na pewno sortuje alfabetycznie nazwy planet - czy w takim razie sortuje tabelę według pierwszego obiektu w wierszu czy jak? Bo tylko po naciśnięciu tego nagłówka sortuje.
Taka błahostka a nie daje mi spokoju.
Ktoś coś wie na ten temat, coś?

0

Nie wierzę, sprawdziłem Twój przykład. Działa dobrze, tzn. sortuje po każdej kolumnie.

0

Nie wierzę - sprawdziłem, nic się nie zmieniło od ostatniego czasu :P chyba że ja o czymś nie wiem.

0

Może nie umiesz klikać.

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Planets
{
  public static void main(String[] args)
  {
    PlanetTableFrame okno=new PlanetTableFrame();
    okno.setVisible(true);
    okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    okno.setLocationRelativeTo(null);
  }
}
class PlanetTableFrame extends JFrame
{
  public PlanetTableFrame()
  {
   final JTable table = new JTable(cells, columnNames);
   table.setAutoCreateRowSorter(true);
   add(new JScrollPane(table), BorderLayout.CENTER);

   JButton printButton = new JButton("Print");
   JPanel buttonPanel = new JPanel();
   buttonPanel.add(printButton);
   add(buttonPanel, BorderLayout.SOUTH);
   pack();
  }
  private String[] columnNames = { "Planet", "Radius", "Moons", "Gaseous", "Color" };

  private Object[][] cells = 
  { 
     { "Mercury", 2440.0, 0, false, Color.YELLOW },
     { "Venus", 6052.0, 0, false, Color.YELLOW }, 
     { "Earth", 6378.0, 1, false, Color.BLUE },
     { "Mars", 3397.0, 2, false, Color.RED },
     { "Jupiter", 71492.0, 16, true, Color.ORANGE },
     { "Saturn", 60268.0, 18, true, Color.ORANGE },
     { "Uranus", 25559.0, 17, true, Color.BLUE }, 
     { "Neptune", 24766.0, 8, true, Color.BLUE },
     { "Pluto", 1137.0, 1, false, Color.BLACK } 
  };

  private static final int DEFAULT_WIDTH = 400;
  private static final int DEFAULT_HEIGHT = 200;
}
0

Mam wrażenie że cokolwiek powiem to żle wypadnę ale to mi nie sortuje - skoro mam księżyce to ja chcę mieć od 0 do 18 a mam 0,0,1,1,16,17,18,2,8. Po kliknięciu odwraca się tylko kolejność. Tak samo z innymi oprócz true-false.

0

To użyj innego modelu, w tym (Object[][]) do wyświetlania używana jest metoda toString() i liczby w trzeciej kolumnie sortowane są jak Stringi.

0

Masz przykład innego modelu (z usuniętym Plutonem). Sortowanie wg kolumn liczbowych jest sortowaniem wg wielkości.

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.util.*;
import javax.swing.table.*;

public class Planets
{
  public static void main(String[] args)
  {
    PlanetTableFrame okno=new PlanetTableFrame();
    okno.setVisible(true);
    okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    okno.setLocationRelativeTo(null);
  }
}
//----------------------------
class Planet
{
  public String name;
  public double radius;
  public int moons;
  public boolean gaseous;
  public Color color;
  //------------------------
  public Planet(String name,double radius,int moons,boolean gaseous,Color color)
  {
    this.name=name;
    this.radius=radius;
    this.moons=moons;
    this.gaseous=gaseous;
    this.color=color;
  }
}
//----------------------------
class PlanetTableFrame extends JFrame
{
  public PlanetTableFrame()
  {
    TableModel model=new PlanetsModel();
    JTable table = new JTable(model);
    table.setAutoCreateRowSorter(true);
    add(new JScrollPane(table), BorderLayout.CENTER);

    JButton printButton = new JButton("Print");
    JPanel buttonPanel = new JPanel();
    buttonPanel.add(printButton);
    add(buttonPanel, BorderLayout.SOUTH);
    pack();
  }

  private static final int DEFAULT_WIDTH = 400;
  private static final int DEFAULT_HEIGHT = 200;
}

class PlanetsModel extends AbstractTableModel
{
  private String[] columnNames = { "Planet", "Radius", "Moons", "Gaseous", "Color" };
  private Class[] columnClasses={String.class,Double.class,Integer.class,Boolean.class,String.class};
  private ArrayList<Planet> planets=new ArrayList<Planet>();
  //------------------------
  public PlanetsModel()
  {
    planets.add(new Planet("Mercury", 2440.0, 0, false, Color.YELLOW ));
    planets.add(new Planet("Venus", 6052.0, 0, false, Color.YELLOW));
    planets.add(new Planet("Earth", 6378.0, 1, false, Color.BLUE));
    planets.add(new Planet("Mars", 3397.0, 2, false, Color.RED));
    planets.add(new Planet("Jupiter", 71492.0, 16, true, Color.ORANGE));
    planets.add(new Planet("Saturn", 60268.0, 18, true, Color.ORANGE));
    planets.add(new Planet("Uranus", 25559.0, 17, true, Color.BLUE));
    planets.add(new Planet("Neptune", 24766.0, 8, true, Color.BLUE));
  }
  //------------------------
  public int getColumnCount()
  {
    return columnNames.length;
  }
  //------------------------
  public int getRowCount()
  {
    return planets.size();
  }
  //------------------------
  public Object getValueAt(int row,int col)
  {
    Planet p=planets.get(row);
    switch(col)
    {
      case 0:
         return p.name;
      case 1:
         return p.radius;
      case 2:
         return p.moons;
      case 3:
         return p.gaseous;
      case 4:
         return p.color;
    }
    return null;
  }
  //------------------------
  public Class getColumnClass(int col)
  {
    return columnClasses[col];
  }
  //------------------------
  public String getColumnName(int col)
  {
    return columnNames[col];
  }
  //------------------------
  public boolean isCellEditable(int row,int col)
  {
    return false;
  }
}
0

co wy tego Plutona tak nie lubicie. zniknęło go z nieba? ;-)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0