Lodówka porównanie dwóch dat do spożycia produktu

2011-07-24 20:25
0

Witam,

Kombinuje program z rzeczywistości wzięty, który nazwałem Lodówka. Ma on sprawdzić, czy produkt
w lodówce nadaje się do spożycia. Oczywiście mam problem z samym ifem. Kombinowałem coś
z dziedziczeniem wielobazowym.


#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class DataAktualna
{
private:
  int dzien, miesiac, rok;
public:
  ~DataAktualna()
  {
    cout << "Niszcze date";
  }

  void WczytajDate()
  {
    cout << "Podaj dzien";
    cin >> dzien;
    cout << "Podaj miesiac";
    cin >> miesiac;
    cout << "Podaj rok";
    cin >> rok;
    cout << endl;
  }
};

class DataProduktu
{
private:
  int dzienProduktu, miesiacProduktu, rokProduktu; 
public:
  ~DataProduktu()
  {
    cout << "Niszcze produkt";
  }

  void WczytajDateProduktu()
  {
    cout << "Podaj dzien do spozycia produktu: ";
    cin >> dzienProduktu;
    cout << "Podaj miesiac do spozycia produktu:  ";
    cin >> miesiacProduktu;
    cout << "Podaj rok do spozycia produktu:  ";
    cin >> rokProduktu;
  }

};

class ProduktWlodowce : public DataAktualna, public DataProduktu
{
private:
  string nazwa;
  double waga;
  string kolor;
public:
  ~ProduktWlodowce()
  {
    cout << "Niszcze produkt w lodówce";
  }

  void CzyDobryProdukt()
  {
    // tutaj oczywiście gwozdz programu ;)
    if (DataAktualna.WczytajDate < DataProduktu.WczytajDateProduktu()) 
      cout << "Produkt dobry";
  }

};

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  DataAktualna dataAktualna;
  DataProduktu dataProduktu;
  ProduktWlodowce produktWLodowce;

  dataAktualna.WczytajDate();
  dataProduktu.WczytajDateProduktu();
  produktWLodowce.CzyDobryProdukt();

  produktWLodowce.~ProduktWlodowce;  
  dataAktualna.~DataAktualna();
  dataProduktu.~DataProduktu();
  system("pause");
  return 0;
}

Pozostało 580 znaków

2011-07-24 21:31
0

Wydaje mi się, że najlepiej byłoby stworzyć jedną klasę Data, w której przeciążysz operatory porównania i wtedy w klasie ProduktWLodowce stworzyć dwa pola typu Data - dataAktualna i dataProduktu a w metodzie czyDobryProdukt po prostu porównać te dwie daty.

Pozostało 580 znaków

2011-07-24 21:33
1
 1. ProduktWlodowce nie powinien dziedziczyć po DataAktualna ani DataProduktu (dziedziczenie oznacza, że jedno jest rodzajem, lub szczególnym przypadkiem drugiego. a produkt w lodówce nie jest rodzajem daty!)
 2. DataAktualna i DataProduktu to dokładnie to samo: data. powinna być jedna klasa do obu.
 3. żeby porównać dwie daty, trzeba przeliczyć dzień-miesiąc-rok na dowolny format ciągły (np. Julian Day albo UNIX Epoch) i porównać dwie otrzymane liczby.
  Jest też niby standardowy nagłówek <ctime> i jego typ time_t:
#include <ctime>
#include <iostream>
using namespace std;

class Data
{
 public:
  int dzien, miesiac, rok;
  time_t getEpoch()
  {
    tm data = {};
    data.tm_year = rok-1900;
    data.tm_mon = miesiac-1;
    data.tm_mday = dzien;
    return mktime(&data);
  }
};

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"");
  Data dataa = {1,12,2011};
  Data datab = {4,7,2011};

  if (dataa.getEpoch() > datab.getEpoch())
   cout<<"data a jest późniejsza"<<endl;
  else
   cout<<"data a nie jest późniejsza"<<endl;
}
 1. porównywanie dat „na pałę”, czyli kolejne warunki porównujące „roki”, miesiące i dni - też będzie działać, ale lepiej od razu stosować właściwe rozwiązania.
edytowany 4x, ostatnio: Azarien, 2011-07-24 21:41

Pozostało 580 znaków

2011-07-28 20:25
0
Azarien napisał(a)
 1. żeby porównać dwie daty, trzeba przeliczyć dzień-miesiąc-rok na dowolny format ciągły (np. Julian Day albo UNIX Epoch) i porównać dwie otrzymane liczby.

Czytałem o algorytmie Data Juliańska w encyklopedii. Nie wiem, czy dobrze zinterpretowałem algorytm.


#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;

class Data
{
public:
  int rok, miesiac, dzien, godzina, 
    minuta, sekunda;
};

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  Data dataA = {2011, 07, 29, 00, 00, 00};
  Data dataB = {2011, 07, 28, 00, 00, 00};

  double JD1 = int(365.2425 * dataA.rok) + int(30.6001 * dataA.miesiac) 
    + dataA.dzien + 1720994.5;
  double T1 = dataA.godzina/24 + dataA.minuta / (60 * 24) 
    + dataA.sekunda/(3600 * 24);
  double P1 = int(int(dataA.rok/100)/4) - int(dataA.rok/100) + 2;

  double JD2 = int(365.2425 * dataB.rok) + int(30.6001 * dataB.miesiac) 
    + dataB.dzien + 1720994.5;
  double T2 = dataB.godzina/24 + dataB.minuta / (60 * 24) 
    + dataB.sekunda/(3600 * 24);
  double P2 = int(int(dataB.rok/100)/4) - int(dataB.rok/100) + 2;

  JD1 = JD1 + P1 + T1;
  JD2 = JD2 + P2 + T2;

  if (JD1 > JD2)
    cout << "data pierwsza jest pozniejsza" << endl;
  else
    cout << "data druga jest pozniejsza" << endl;

  system("pause");
  return 0;
}
Azarien napisał(a)
 1. porównywanie dat „na pałę”, czyli kolejne warunki porównujące „roki”, miesiące i dni - też będzie działać, ale lepiej od razu stosować właściwe rozwiązania.

Nawet się tego nie podejmowałem, zawiesiłem się po warunku z rokami.

edytowany 1x, ostatnio: TAXIarz, 2011-07-28 20:26

Pozostało 580 znaków

2011-07-28 20:52
0

Nawet się tego nie podejmowałem, zawiesiłem się po warunku z rokami.

/* zwraca 0 jeśli daty są równe. liczbę dodatnią, jeśli data 2 jest późniejsza. liczbę ujemną, jeśli data 1 jest późniejsza. */
int porownaj_daty(int rok1, int miesiac1, int dzien1, int rok2, int miesiac2, int dzien2)
{
 if (rok1!=rok2)
  return rok2-rok1;
 if (miesiac1!=miesiac2)
  return miesiac2-miesiac1;
 return dzien2-dzien1;
}

nie sprawdzane.

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0