Witam!
Napisałem w VB funkcję, która ma za zadanie porównywać wartość jednej komórki z zadanym zakresem.

Function szukaj(ByVal r As Range) As String
Dim max_ind As Integer
Dim val As String
max_ind = Worksheets("Kontrahenci").Range("C1").Value - 1
Dim i As Integer
For i = 2 To max_ind
If r = Worksheets("Kontrahenci").Range("A" & i) Then
 val = Worksheets("Kontrahenci").Range("B" & i).Value
End If
Next i
szukaj = val
End Function

Jednak po wpisaniu w komórce np =szukaj(A1) wyrzuca mi błąd #ARG!.