stdafx.h - problem c++

0
// Visual C++ Example Source Code to create a Zip file
//

#include "stdafx.h"

#include "CkZip.h"
#include "CkZipEntry.h"

void testCreateZip(void)
{
  // Unlock the Zip product.
  // This only needs to be done once when the first CkZip object
  // is instantiated. Any string automatically starts a fully-functional
  // 30-day trial.
  CkZip zip;
  bool success = zip.UnlockComponent("Anything for 30-day trial.");
  if (!success)
  {
  printf("%s\n",zip.lastErrorText());
  return;
  }

  // Create a new Zip and append files and directories recursively.
  zip.NewZip("myZip.zip");

  success = zip.AppendFiles("./Tree/*",true,0);
  if (!success)
  {
  printf("%s\n",zip.lastErrorText());
  return;
  }

  success = zip.WriteZipAndClose(0);
  if (!success)
  {
  printf("%s\n",zip.lastErrorText());
  return;
  }

  // Memory Leaks? See CkSettings for more information about how
  // many C++ programmers mistakenly think there are memory leaks.

}

int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
           HINSTANCE hPrevInstance,
           LPSTR   lpCmdLine,
           int    nCmdShow)
{
  testCreateZip();
  return 0;

} 

jest to przykład ze strony http://www.example-code.com/vcpp/vcCreateZip.asp dotyczacy biblioteki do kompresji

pytanie można jakoś zdobyć i załatwić sprawe z tym stdafx.h pisze w eclipsie pod windowsem

0

A jak wyrzucisz includa to coś złego się dzieje?

0

nie znajduje stdafx.h jak dodam windows.h to nie znajduje printf jak usune prinfty nie widzi niczego z biblioteki

0

a jak dodasz windows.h i stdio.h?

0

To wygląda jak aplikacja konsolowa. A stdafx.h wygląda jakbyś chciał korzystać z PCH. To nie jest przykład kopiuj wklej btw. Trzeba trochę wiedzieć o co chodzi.
Zamiast "stdafx.h" wrzuć <windows.h> i <cstdio> a

int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
           HINSTANCE hPrevInstance,
           LPSTR   lpCmdLine,
           int    nCmdShow)
{
  testCreateZip();
  return 0;

}

zamień na

int main()
{
  testCreateZip();
}

A projekt to ma być aplikacja konsolowa.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0