Potrzebuje wyrazenia regularnego, ktore dopasuje mi nastepujacy wzorzec:
jezeli String jest zakoczony co najmniej 1 znakiem ~ to ma wykonac instrukcje warunkowa.

puts "Dopasowano!" if str =~ /+~$/

Wyrazenie powoduje nastepujacy blad: invalid regular expression; there's no previous pattern, to which '+' would define cardinality at 1: /+~$/