Dodawanie dwóch prostokątów

0

Witam,

Mam do napisania takie zadanie:
"Napisać metodę dodawania dwóch prostokątów. Nowy prostokąt powinien być najmniejszym obejmującym swoim polem dwa dodawane prostokąty".

Napisałem taki kod - metoda DodawanieDwochProstokatow().
Prostokąt pierwszy ma pole 15, drugi 60. Metoda zwraca wynik 75.

 
#include "stdafx.h"
#include <iostream>

using namespace std;

class Punkt
{
public:
  double x;
  double y;
};

class Prostokat
{
private:
  Punkt przekatnaA; 
  Punkt przekatnaD;
public:
  // ustaw przekątną A i D
  void Ustaw1(double aPrzekatnaA, double aPrzekatnaAy, 
        double aPrzekatnaDx, double aPrzekatnaDy)
  {
    przekatnaA.x = aPrzekatnaA;
    przekatnaA.y = aPrzekatnaAy;
    przekatnaD.x = aPrzekatnaDx;
    przekatnaD.y = aPrzekatnaDy;
  }

  void PowiekszenieProstkata(double paramPowiekszeniaProstokata)
  {
    if (paramPowiekszeniaProstokata < 0.0)
      return;
    // wspolrzedna x srodka prosotkata
    double srodekOx = (przekatnaD.x + przekatnaA.x) / 2; 
    // wspolrzedna y srodka prostokata
    double srodekOy = (przekatnaA.y + przekatnaD.y) / 2;
    // wspolrzedna A` powiekszonego prostokata
    przekatnaA.x=srodekOx+paramPowiekszeniaProstokata*(przekatnaA.x-srodekOx);
    przekatnaA.y=srodekOy+paramPowiekszeniaProstokata*(przekatnaA.y-srodekOy);
    // wspolrzedna D` powiekszonego prostokata
    przekatnaD.x = srodekOx + paramPowiekszeniaProstokata * (przekatnaD.x - srodekOx);
    przekatnaD.y = srodekOy + paramPowiekszeniaProstokata * (przekatnaD.y - srodekOy);
  }
  
  double DodawanieDwochProstokatow()
  {  
    return abs((przekatnaD.y-przekatnaA.y) * (przekatnaD.x-przekatnaA.x)) + 
    (abs((przekatnaD.y-przekatnaA.y) * (przekatnaD.x-przekatnaA.x))) / 4;        
  }

  int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  {
    Prostokat prostokat;
    prostokat.Ustaw1(2, -8, 7, -11);
    prostokat.PowiekszenieProstkata(2);
    cout << prostokat.DodawanieDwochProstokatow();
    system("pause");
    return 0;
  }

Edit: Jednak kod nie jest poprawny. Mam obecnie współrzędne większego prostokąta, a potrzebuje
współrzędne mniejszego prostokąta, co by obliczyć jego pole, potem zsumować.

0

Ty się naucz czytać ze zrozumieniem, metoda DodajDwaProsokaty() ma zwrócić prostokąt, a nie liczbę będącą polem tego prostokąta.

0

Zmyliło mnie to "napisać metodę dodawania dwóch prostokątów".

1

Bah. Zakładając że chodzi o prostokąty równoległe do osi układu współrzędnych:
Skoro masz dwa prostokąty to masz osiem punktów. Lub cztery bo do opisania prostokątu wystarczą dwa przeciwległe punkty.
Z danego zestawu punktów wyciągasz extrema:
Max_X, Max_Y, Min_X, MinY
Tworzysz z tego punkt Max(Max_X,Max,Y) i Min(Min_X, Min Y)
Poszukiwany prostokąt jest opisany na tych dwóch punktach.
Do dzieła.

0
O_o napisał(a)

Bah. Zakładając że chodzi o prostokąty równoległe do osi układu współrzędnych:
Skoro masz dwa prostokąty to masz osiem punktów. Lub cztery bo do opisania prostokątu wystarczą dwa przeciwległe punkty.
Z danego zestawu punktów wyciągasz extrema:
Max_X, Max_Y, Min_X, MinY
Tworzysz z tego punkt Max(Max_X,Max,Y) i Min(Min_X, Min Y)
Poszukiwany prostokąt jest opisany na tych dwóch punktach.
Do dzieła.

Mając punkty:

A`(-0,5, -6,5) // wierzchołek przekątnej większego prostokąta
A(2, -8) // wierzchołek przekątnej mniejszego prostokąta

D(7, -11) // wierzchołek przekątnej mniejszego prostokąta
D`(9,5, -12,5) // wierzchołek przekątnej większego prostokąta

To max będzie A(2, -6,5) min będzie D(7, -12,5)
?

0

Blargh, weź no popraw swój post bo od czytania tego to mi się jeszcze drugie oko skurczy o_O
Łap sampel implementacji:

Rect Foo(Rect A,B)
{
  return new Rect(
   new Point( min(A.left, B.left), min(A.top, B.top)
   ,
   new Point( max( A.right, B.right), min(A.bottom, B.bottom)
  )
}
0

Kod jest skomplikowany, ale spróbuje go zastosować do mojej klasy Prostokąt.

0

Eh, pokaż no ten swój prostokąt.

0
O_o napisał(a)

Eh, pokaż no ten swój prostokąt.

Ok wstawiam kompletny kod źródłowy klasy Prostokąt i klasy Punkt

 
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

class Punkt
{
public:
  double x;
  double y;
};

class Prostokat
{
private:
  Punkt przekatnaA; 
  Punkt przekatnaD;
public:
  // ustaw przekątną A i D
  void Ustaw1(double aPrzekatnaA, double aPrzekatnaAy, 
        double aPrzekatnaDx, double aPrzekatnaDy)
  {
    przekatnaA.x = aPrzekatnaA;
    przekatnaA.y = aPrzekatnaAy;
    przekatnaD.x = aPrzekatnaDx;
    przekatnaD.y = aPrzekatnaDy;
  }
	
	// ustaw wierzchołki B i C
  void Ustaw2(double aWierzcholekBx, double aWierzcholekAy, 
		    double aWierzcholekCx, double aWierzcholekCy)
  { 
    // wierzchołek B      
    przekatnaD.x = aWierzcholekBx;
    przekatnaA.y = aWierzcholekAy;
    // wierzchołek C
    przekatnaD.y = aWierzcholekCx;
    przekatnaA.x = aWierzcholekCy;
  }

  // wierzchołek A i długośc boków a i b
  void Ustaw3(double aPrzekatnaAx, double aPrzekatnaAy, 
        double aDlugoscBokuA, double aDlugoscBokuB)
  {  
    // wierzchołek A
    przekatnaA.x = aPrzekatnaAx;
    przekatnaA.y = aPrzekatnaAy;
    przekatnaD.x = przekatnaA.x + aDlugoscBokuA;
    przekatnaD.y = przekatnaA.y + aDlugoscBokuB;
  }

  // ustaw współrzędne wierchołka A oraz dł. boków a i przekątnej c
  void Ustaw4(double aPrzekatnaAx, double aPrzekatnaAy,
        double aDlugoscBokuA, double aPrzekatnaC)
  {
    // wierzchołek A
    przekatnaA.x = aPrzekatnaAx;
    przekatnaA.y = aPrzekatnaAy;
    przekatnaD.x = przekatnaA.x+aDlugoscBokuA;
    //poniższy wzór korzysta z tw. Pitagorasa
    przekatnaD.y = przekatnaA.y+sqrt(aPrzekatnaC*aPrzekatnaC-aDlugoscBokuA*aDlugoscBokuA);
  }
  
  // metoda ma przesunąć prostokąt o zadany wektor
  void PrzesunOwektor(double przekatnaAxBis, double aPrzekatnaAx, double przekatnaAyBis,
            double przekatnaDxBis, double aPrzekatnaDx, double przekatnaDyBis,
            double aPrzekatnaDyBis, double wektorA,double wektorB)
  {
    // punkt przesunięty A`
    przekatnaA.x = przekatnaA.x + wektorA;
    przekatnaA.y = przekatnaA.y + wektorB;
    // punkt przesunięty B`
    przekatnaD.x = przekatnaD.x + wektorA;
    przekatnaAyBis = przekatnaA.y + wektorB;
    // punk przesunięty C`
    przekatnaD.y = przekatnaD.y + wektorA;
    przekatnaAxBis = aPrzekatnaAx + wektorB; 
    // punkt przesunięty D`
    przekatnaDxBis = aPrzekatnaDx + wektorA;
    przekatnaDyBis = aPrzekatnaDyBis + wektorB;
  }

  // metoda oblicza pole prostokata
  
  double PoleProstokata() 
  {
    return abs((przekatnaD.y-przekatnaA.y) * (przekatnaD.x-przekatnaA.x)); 
  }

	/*
	void CzyProstokatRownolegly()
	{
		if ((przekatnaAx == przekatnaAx) && (przekatnaAy == przekatnaAy)) // to przecież nie ma sensu
			cout << "Jest równoległy";
		else
			cout << "Nie jest równoległy" << endl;
	}
	*/
  
  // metoda obliczajaca obwod prostokata
  double ObwodProstokata()
  {
    return 2 * abs(przekatnaD.x-przekatnaA.x) + 2 * abs(przekatnaD.y-przekatnaA.y);
  }

  void PowiekszenieProstkata(double paramPowiekszeniaProstokata)
  {
    if (paramPowiekszeniaProstokata < 0.0)
      return;
    // wspolrzedna x srodka prosotkata
    double srodekOx = (przekatnaD.x + przekatnaA.x) / 2; 
    // wspolrzedna y srodka prostokata
    double srodekOy = (przekatnaA.y + przekatnaD.y) / 2;
    // wspolrzedna A` powiekszonego prostokata
    przekatnaA.x = srodekOx + paramPowiekszeniaProstokata * (przekatnaA.x-srodekOx);
    przekatnaA.y = srodekOy + paramPowiekszeniaProstokata * (przekatnaA.y-srodekOy);
    // wspolrzedna D` powiekszonego prostokata
    przekatnaD.x = srodekOx + paramPowiekszeniaProstokata * (przekatnaD.x - srodekOx);
    przekatnaD.y = srodekOy + paramPowiekszeniaProstokata * (przekatnaD.y - srodekOy);
  }
};


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  Prostokat prostokat;
  prostokat.Ustaw1(2, -8, 7, -11);
  prostokat.PowiekszenieProstkata(2);
  system("pause");
  return 0;
}
0

Ło boizu ale paszkudztwo :D
Piszę z palca więc mogą być drobne errory. Zrób potem dziedziczenie z tego na ten twój monstrualny prostokąt i tam dodaj te dziwadła.

// nie chce mi się myśleć ale chyba dobre ten max i min będą
public static max(double a, double b, double c, double d)
{
 double ret = a>b?a:b; ret=a>c?a:c; ret = a>d:a?d;
 return ret;
}
public static min(double a, double b, double c, double d)
{
 double ret = a<b?a:b; ret=a<c?a:c; ret = a<d:a?d;
 return ret;
}
class Punkt
{ // bloki public: są w pewien sposób "blee"
 public double x;
 public double y;
 public Punkt(double x,double y) { this.x=x; this.y=y; }
};
class Rect
{
 Punkt A,B,C,D;
 // możesz sobie dodać inne konstruktory ale ten wystarczy jako bazowy.
 public Rect(Punkt A, Punkt D)
 {
  this.A=A; this.D=D;
  B=new Punkt(A.x,D.y);
  C=new Punkt(D.y,D.x);
 }
 // można by też przeładować arytmetykę ale mi się niechce ;p
 public static Rect Add(Rect R, Rect S)
 {
  return new Rect(
   new Point(min(R.A.x,R.B.x,R.C.x,R.D.x), min(R.A.y,R.B.y,R.C.y,R.D.y))
   ,
   new Point(max(R.A.x,R.B.x,R.C.x,R.D.x), max(R.A.y,R.B.y,R.C.y,R.D.y))
  );
 }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1