Wolne wczytywanie tekstu po użyciu SpeechSynthesizer.Speak

0

Witam. Wczytuję tekst do labela, poźniej program go czyta, kliknięcie buttona zmienia tekst w labelu i znów jest czytany. Niestety czytanie tego tekstu sprawia, że pojawianie kolejnego tekstu w labelu nie jest zbyt płynne, a czasem jakby się zacinało. Czy można to jakoś poprawić, aby działo płynnie? Bez czytania przejście działa płynnie.

    public void sprawdzSposobOdtwarzaniaDzwieku(int index, ComboBox cBSposobOdtwarzaniaDzwieku,ComboBox cBdzial, List<string> listaSlowOg)//metoda sprawdzająca w jaki sposób odtworzyć dźwięk
    {
      if (cBSposobOdtwarzaniaDzwieku.SelectedItem != null)
      {
        if (cBSposobOdtwarzaniaDzwieku.SelectedIndex == 0)
          odczytajAudio(index, cBdzial);
        else if (cBSposobOdtwarzaniaDzwieku.SelectedIndex == 1)
          odczytajNagranieSyntezator(listaSlowOg[index]);
      }
      else
        MessageBox.Show("Proszę wybrać sposób odtwarzania nagrań.", "Komunikat");
    }

    private void odczytajNagranieSyntezator(string text)//metoda czytająca słowo
    {
      SpeechSynthesizer synth = new SpeechSynthesizer();
      try
      {
        synth.Speak(text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Zainstaluj dowolny syntezator mowy.", "Komunikat");
      }
      finally
      {
        synth.Dispose();
      }
    }
 

Tutaj dodam programik, aby mogliście sprawdzić o co chodzi. Wybieramy Syntezator mowy i KoloryAng.

0

Wątki?

0
Thread trd = new Thread(new ThreadStart(this.nagrania.sprawdzSposobOdtwarzaniaDzwieku));
trd.IsBackground = true;
trd.Start();
 

Dostaję błąd:

Error 1 No overload for 'sprawdzSposobOdtwarzaniaDzwieku' matches delegate 'System.Threading.ThreadStart' C:\Users\Marcin\documents\visual studio 2010\Projects\Voc\Voc\Form1.cs 103 45 Voc

0

I słusznie, że go dostajesz. Sygnatura metody sprawdzSposobOdtwarzaniaDzwieku nie pasuje do delegata ThreadStart, który przyjmuje metody bezparametrowe. Poczytaj o ParameterizedThreadStart.

0

Dzięki somekind, znalazłem, ale pojawił się kolejny problem to mam w Form1.cs

 
    private void buttonWprowadzenieDalej_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (cBdzial.SelectedItem != null)
      {
        index++;
        if (index < listaSlowObcych.Count)
        {
          wyswietlanie.wyświetlDaneWprowadzenie(listaSlowObcych, listaSlowPolskich, index, lSlowoObce, lSlowoPl, lWprowadzenieLiczbaSlow);
          wyswietlanie.ileSlowZaprezentowano(listaSlowPolskich, index, lWprowadzenieLiczbaSlow);
          ThreadStart starter2 = delegate { new Nagrania().sprawdzSposobOdtwarzaniaDzwieku(index,cBdzwiek,cBdzial,listaSlowObcych); };
          new Thread(starter2).Start();
          
        }
        else
        {
          index = 0;
          lWprowadzenieLiczbaSlow.Text = null;
        }
      }
    }

Klasa Nagrania

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Speech.Synthesis;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Media;

namespace Voc
{
  public class Nagrania
  {
    //**Sposoby odtwarzania Nagrań***********************************************
    public void sprawdzSposobOdtwarzaniaDzwieku(int index, ComboBox cBSposobOdtwarzaniaDzwieku,ComboBox cBdzial, List<string> listaSlowOg)//metoda sprawdzająca w jaki sposób odtworzyć dźwięk
    {
      if (cBSposobOdtwarzaniaDzwieku.SelectedItem != null)
      {
        if (cBSposobOdtwarzaniaDzwieku.SelectedIndex == 0)
            odczytajAudio(index, cBdzial);
        else if (cBSposobOdtwarzaniaDzwieku.SelectedIndex == 1)
        {
          odczytajNagranieSyntezator(listaSlowOg[index]);
        }
      }
      else
        MessageBox.Show("Proszę wybrać sposób odtwarzania nagrań.", "Komunikat");
      }

    private void odczytajNagranieSyntezator(string text)//metoda czytająca słowo
    {
      SpeechSynthesizer synth = new SpeechSynthesizer();
      try
      {
        synth.Speak(text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Zainstaluj dowolny syntezator mowy.", "Komunikat");
      }
      finally
      {
        synth.Dispose();
      }
    }
    //metoda odtwarzająca nagrania
    private void odczytajAudio(int indexAudio, ComboBox cBDzial)
    {
      if (cBDzial.SelectedItem != null)
      {
        string filename = System.Environment.CurrentDirectory.ToString() + "\\" + cBDzial.SelectedItem.ToString() + "Audio" + "\\" + indexAudio + ".wav";
        DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(System.Environment.CurrentDirectory.ToString() + "\\" + cBDzial.SelectedItem.ToString() + "Audio");
        if (di.Exists)
        {
          try
          {
            SoundPlayer sound = new SoundPlayer(filename);
            sound.Play();
          }
          catch
          {
            //MessageBox.Show("Nie znaleziono wszystkich nagrań", "Błąd aplikacji");


          }
          finally
          {
            indexAudio = 0;
          }
        }
      }
    }
    //****************************
  }
}

Treść błędu:
Cross-thread operation not valid: Control 'cBdzwiek' accessed from a thread other than the thread it was created on.

0

No i słusznie, nie wolno odwoływać się do kontrolek GUI z innych wątków niż wątek GUI.
Poczytaj How To: Make Thread-Safe Calls to Windows Forms Controls.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1