Prostokąt powiększony względem środka

0

Witam,

Mam do napisania takie zadanie:
Napisać metodę powiększającą prostokąt o zadaną dodatnią wielokrotność względem jego środka. Jeśli parametr powiększenia jest niedodatni, prostokąt ma nie ulec zmianie.

Teraz dostałem taką wskazówkę, jak to rozwiązać:
"Wektorowo. Znajdź środek O przekątnej i weź odpowiednią wielokrotność wektora OA (A - wierzchołek)."

Zacząłem rozwiązywać tak:

 • Mam przekątną AD o takich współrzędnych:
  A(2, -8)
  D(7, -11)

 • Współrzędna O (środek prostokąta) obliczyłem:
  O = [(2 + 7) / 2, (-8 + (-11)) / 2]
  O = [4,5, -9,5]

 • Wektor OA
  wektor OA = [2 - 4,5, -8 -(-9,5)]
  wektor OA = [-2,5, 1,5]

Czy teraz wystarczy pomnożyć wektor OA przez liczbę?
Czyli wektor OA = [-2,5 * parametr, 1,5 * parametr]

Kod jaki udało mi się napisać:

 
class Prostokat
{
private:
  double przekatnaAx; 
  double przekatnaAy;
  double przekatnaDx;
  double przekatnaDy;
public:
  void PowiekszenieProstkata(double paramPowiekszeniaProstokata)
  {
    // wspolrzedna x srodka prosotkata
    double srodekOx = (przekatnaDx + przekatnaAx) / 2; 
    // wspolrzedna y srodka prostokata
    double srodekOy = (przekatnaAy + przekatnaDy) / 2;
    cout << srodekOx << endl;
    cout << srodekOy << endl;
    // wektor OA
    double wektorOAx = (przekatnaAx - srodekOx);
    double wektorOAy = (przekatnaAy - srodekOy);
    cout << wektorOAx << endl;
    cout << wektorOAy << endl;
    double przesunietyX = (wektorOAx * paramPowiekszeniaProstokata);
    double przesunietyY = (wektorOAy * paramPowiekszeniaProstokata);
    cout << przesunietyX << endl;
    cout << przesunietyY << endl;
  }
};
0

Twój kod nie zmienił prostokąta, składowe przekatnaAx, przekatnaAy,... muszą się zmienić.
Kod winien wyglądać tak:

class Prostokat
{
private:
  double przekatnaAx; 
  double przekatnaAy;
  double przekatnaDx;
  double przekatnaDy;
public:
  void PowiekszenieProstkata(double paramPowiekszeniaProstokata)
  {
    if(paramPowiekszeniaProstokata<0.0)
      return;
    // wspolrzedna x srodka prosotkata
    double srodekOx = (przekatnaDx + przekatnaAx) / 2;
    // wspolrzedna y srodka prostokata
    double srodekOy = (przekatnaAy + przekatnaDy) / 2;
    przekatnaAx=srodekOx+paramPowiekszeniaProstokata*(przekatnaAx-srodekOx);
    ...
  }
};
0

Czyli nie wystarczy pomnożyć parametru
(paramPowiekszeniaProstokata * wektor OAx)
(paramPowiekszeniaProstokata * wektor OAy)

gdzie:
wektor OAx = przekatnaAx - srodekOx
wektor OAy = przekatnaAy - srodekOy
?

Zastanawia mnie ta dodana srodekOx itd.

Zmodyfikowałem kod o klasę Punkt

 
#include <iostream>

using namespace std;

class Punkt
{
public:
  double x;
  double y;
};

class Prostokat
{
private:
  Punkt przekatnaA; 
  Punkt przekatnaD;
public:
    // ustaw przekątną A i D
  void Ustaw1(double aPrzekatnaA, double aPrzekatnaAy, 
        double aPrzekatnaDx, double aPrzekatnaDy)
  {
    przekatnaA.x = aPrzekatnaA;
    przekatnaA.y = aPrzekatnaAy;
    przekatnaD.x = aPrzekatnaDx;
    przekatnaD.y = aPrzekatnaDy;
  }

  void PowiekszenieProstkata(double paramPowiekszeniaProstokata)
  {
    if (paramPowiekszeniaProstokata < 0.0)
      return;
    // wspolrzedna x srodka prosotkata
    double srodekOx = (przekatnaD.x + przekatnaA.x) / 2; 
    // wspolrzedna y srodka prostokata
    double srodekOy = (przekatnaA.y + przekatnaD.y) / 2;
    przekatnaA.x=srodekOx+paramPowiekszeniaProstokata*(przekatnaA.x-srodekOx);
    przekatnaA.y=srodekOy+paramPowiekszeniaProstokata*(przekatnaA.y-srodekOy);
    
    cout << przekatnaA.x << endl;
    cout << przekatnaA.y << endl;
  }
// ...
};

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  Prostokat prostokat;
  prostokat.Ustaw1(2, -8, 7, -11);
  prostokat.PowiekszenieProstkata(2);
  system("pause");
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1