[Turbo C++] brakujące deklaracje zmiennych

0

Witam! Napisałem w Turbo C++ kalkulator, ale wywala mi masa różnych błędów. Kod programu:

//---------------------------------------------------------------------------

include <vcl.h>
pragma hdrstop

include "Unit1.h"

//---------------------------------------------------------------------------
pragma package(smart_init)
pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender) //Przycisk 4
{
Edit1->Text=Edit1->Text+"4";    
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button5Click(TObject *Sender) //Przycisk 5
{
Edit1->Text=Edit1->Text+"5";
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button6Click(TObject *Sender) //Przycisk 6
{
Edit1->Text=Edit1->Text+"6";    
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button7Click(TObject *Sender) //Przycisk 1
{
Edit1->Text=Edit1->Text+"1";
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button8Click(TObject *Sender) //Przycisk 2
{
Edit1->Text=Edit1->Text+"2";    
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button9Click(TObject *Sender) //Przycisk 3
{
Edit1->Text=Edit1->Text+"3";    
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender) //Przycisk 8
{
Edit1->Text=Edit1->Text+"8";
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) //Przycisk 7
{
Edit1->Text=Edit1->Text+"7";
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) //Przycisk 8
{
Edit1->Text=Edit1->Text+"8";
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button10Click(TObject *Sender) //Przycisk 0
{
Edit1->Text=Edit1->Text+"0";
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button11Click(TObject *Sender) //Przycisk C
{
Edit1->Clear();    
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button13Click(TObject *Sender) //Przycisk +
{
liczba1=Edit1->Text.ToDouble();
Edit1->Clear();
wybor=1;    
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button14Click(TObject *Sender) //Przycisk -
{
liczba1=Edit1->Text.ToDouble();
Edit1->Clear();
wybor=2;    
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button15Click(TObject *Sender) //Przycisk *
{
liczba1=Edit1->Text.ToDouble();
Edit1->Clear();
wybor=3;    
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button17Click(TObject *Sender) //Przycisk /
{
liczba1=Edit1->Text.ToDouble();
Edit1->Clear();
wybor=4;    
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button18Click(TObject *Sender) //Przycisk potęga
{
liczba1=Edit1->Text.ToDouble();
Edit1->Clear();
liczba1=sqr(liczba1);
Edit1->Text=liczba1;

}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button16Click(TObject *Sender) //Przycisk =
{
char zle;
liczba2=Edit1->Text.ToDouble();
Edit1->Clear();

switch (wybor)

{
case 1: wynik = liczba1 + liczba2;
Edit1->Text=wynik;break;
case 2: wynik = liczba1 - liczba2;
Edit1->Text=wynik;break;
case 3: wynik = liczba1 * liczba2;
Edit1->Text=wynik;break;
case 4:
if (liczba2>0)
{
wynik = liczba1 / liczba2;
Edit1->Text=wynik;
}
else
{
Edit1->Text="Nie można dzielic przez 0";
}break;
}
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button12Click(TObject *Sender) //Przycisk pierwiatek
{
liczba1=Edit1->Text.ToDouble();
Edit1->Clear();
liczba1=sqrt(liczba1);
Edit1->Text=liczba1;

}
//---------------------------------------------------------------------------

A błędy są takie:
Undefined symbol 'Edit1'
Undefined symbol 'wybor'
Undefined symbol 'liczba1'
Undefined symbol 'liczba2'

Pomóżcie!

0

To w czym problem? Undefined = nie zdefiniowana, czyli nie ma takiej, rozwiązanie proste, dodać taką lub zmienić nazwę na taką którą masz.

0

Hmm.... skoro sam pisałeś kod, to dlaczego nagle zapomniałeś o kontrolce TEdit i nie wstawiłeś jej na formę? To samo ze zmiennymi, których nie zadeklarowałes...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0