Jak użyć Google Translator w własnym programie. Odtworzenie nagrania.

0

Witam, znalazłem kilka przykładów użycia Google Translatora w programie, do tłumaczenia słów. Teraz mam pytanie Google Translator umożliwia przeczytanie słowa/odtworzenie nagrania, czy można odtworzyć to nagranie w programie? W przykładach jest tylko tłumaczenie słów, a nie ma nigdzie przycisku Słuchaj, tak jak jest to na stronie http://translate.google.pl/

Na przykład mam textBoxa, użytkownik wpisał słowo age, klika przycisk i odtwarza mu się nagranie tego słowa z Google Translator, czy to jest możliwe do wykonania? Jeśli tak to proszę jakieś podpowiedzi jak to zrobić, czego szukać w internecie.
Tutaj to co znalazłem:
http://www.codeproject.com/KB/IP/GoogleTranslator.aspx
http://blogs.msdn.com/b/shahp[...]chive/2007/06/09/3188246.aspx
http://social.msdn.microsoft.[...]c-4c66-44ff-93ae-48c4eef28662
http://www.dreamincode.net/code/snippet4248.htm
http://martinnormark.com/tran[...]ng-google-translate-revisited

0

Kiedyś napisałem takie coś, piękne nie jest ale działało

class Translator
  {
    public static string Translate(string from, string to, string text)
    {
      WebClient cl = new WebClient();
      string url = string.Format("http://translate.google.com/?eotf=1&text={2}&sl={0}&tl={1}", from, to, text);
      cl.Encoding = Encoding.UTF7;
      string result = cl.DownloadString(url);
      Match m = Regex.Match(result, "(?<=onmouseout=\"this.style.backgroundColor='#fff'\">)(.*?)(?=</span>)");
      if (m.Success)
      {
        return System.Uri.UnescapeDataString(Regex.Replace(m.Value, @"<(.|\n)*?>", string.Empty)).Replace("&quot;", "\"").Replace("&amp;", "&").Replace("&nbsp;", " ").Replace("&lt;", "<").Replace("&gt;", ">");
      }
      else
      {
        return "";
      }
    }
  }

Piękną obróbką znaków specjalnych mam :P

0

aa, sory, nie doczytałem że chcesz odtworzyć dźwięk :)

0

Odpal sobie śledzenie sieci ( FireBug, LiveHTTP w Firefox, w Operze jest chyba na stanardzie, w nowym IE wciskasz F12 ) i widzisz że jakiś JS woła coś w stylu:
http://translate.google.pl/tr[...]=car&tl=en&prev=input
Poprzedzane przez
http://translate.google.pl/tr[...]mp;ssel=0&tsel=0&sc=1

Spróbuj to wywołać, nie mam czasu bawić się teraz.
Daj znać jak się uda :)

0

Mam tutaj przykład użycia Bing Translatora http://www.jimmycollins.org/blog/?p=241. Tutaj przykład w załączniku i wszystko działa. Na podstawie tego stworzyłem podobny kod, oczywiście ID podaje, referencja dodana.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace BingTranslatorSlownik
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    string translatedText;
    public void przetlumaczSlowo(string textToTranslate, string sourceLanguage, string targetLanguage)
    {
      try
      {
        BingTranslatorService.LanguageServiceClient client = new BingTranslatorService.LanguageServiceClient();
        translatedText = client.Translate("Your ID", textToTranslate, sourceLanguage, targetLanguage);
        MessageBox.Show(translatedText);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("An error has occurred: " + ex.ToString(), "Error");
      }
    }
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      przetlumaczSlowo("dom", "pl", "ang");
    }
  }
}

I dostaję błąd, treść w załączniku. Na czym polega błąd?
Kolejne pytanie, tutaj przykład na msdn pokazuje jak odtworzyć nagranie http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff512420.aspx Skopiowałem go, ale nie działa. Dostaję błąd


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net;
using System.Media;
using System.IO;
namespace BingSpeak
{
  class Program
  {

    public static void Speak()
    {
      string appId = "ID oczywiście podaje";
      string text = "Speak this for me";
      string language = "en";

      string uri = "http://api.microsofttranslator.com/v2/Http.svc/Speak?appId=" + appId +
          "&text;=" + text + "&language;=" + language;
      HttpWebRequest httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(uri);
      //httpWebRequest.Proxy = new WebProxy(""); set your proxy name here if needed

      WebResponse response = null;
      try
      {
        response = httpWebRequest.GetResponse();
        using (Stream stream = response.GetResponseStream())
        {
          using (SoundPlayer player = new SoundPlayer(stream))
          {
            player.PlaySync();
          }
        }
      }
      catch (WebException e)
      {
        ProcessWebException(e, "Failed to speak");
      }
      finally
      {
        if (response != null)
        {
          response.Close();
          response = null;
        }
      }
    }

    private static void ProcessWebException(WebException e, string message)
    {
      Console.WriteLine("{0}: {1}", message, e.ToString());

      // Obtain detailed error information
      string strResponse = string.Empty;
      using (HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)e.Response)
      {
        using (Stream responseStream = response.GetResponseStream())
        {
          using (StreamReader sr = new StreamReader(responseStream, System.Text.Encoding.ASCII))
          {
            strResponse = sr.ReadToEnd();
          }
        }
      }
      Console.WriteLine("Http status code={0}, error message={1}", e.Status, strResponse);
    }
    static void Main(string[] args)
    {

      Speak();
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Wiem, że w temacie jest napisane Google Translator, ale przy użyciu Binga chyba będzie łatwiej.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0