Problem z dynamiczną tablicą dwuwymiarową

0

Mam tutaj taki kawałek kodu

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int generuj(int il_wierz, int stopien)
{

 int n, b, ost, procent, i, j, ilosc;
 bool start;
 n= il_wierz;
 procent=(n*(n-1))/ 2;
 b=procent*stopien / 100;
 
 int **macierz = new int *[n];
 for (int i=0;i<n-1;i++){
   macierz[i]= new int [n];
 }
 for ( i=0;i<n-1;i++){
 for ( j=0;j<n-1;j++){
   macierz[i,j]=0;
 }
 }
 
  ilosc=0;
  ost=0;
  i=0;
  
 while (i<n-1){
   j=ost+1;
   macierz[ost,j]=1;
   ost=j;
   i=i++; 
 }
 macierz[ost,0]=1;
 
 for (i=0;i<n-1;i++){
 for (j=0;j<n-1;j++){
   if (macierz[i,j]==1) {
     macierz[j,i]=1;
   }
 }
 }     
 srand(time(0));
 start=true;
 while (ilosc<=(b-1)){
    if (start==true){
      i=0;
      start=false;
      }
 }
 j=rand()%n;
 while (j=i) {
    j=rand()%n;
 if (macierz[i,j]=0){
   macierz[i,j]=1;
   macierz[j,i]=1;
   ilosc=ilosc+1;
   i=j;
 }
 }
 
 if (macierz[i,0]=0) {
   macierz[i,0]=1;
   macierz[0,i]=1;
   ilosc=ilosc+1;
   start=true;
 }
   else
     start=false;
   while (start==false){
      j=rand()%n;
      while(j==i, j==0){
      j=rand()%n;
      if (macierz[0,j]==0, macierz[i,j]==0){
        macierz[j,0]=1;
        macierz[0,j]=1;
        ilosc=ilosc+1;
        macierz[i,j]=1;
        macierz[j,i]=1;
        ilosc=ilosc+1;
        start=true;
   }
     }
     }  
}

int main(){
  generuj(100,40);    
   
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

 

Dlaczego gdziekolwiek gdzie chce przypisać do tablicy macierz(x,y)=1
to wyskakuje błąd konwersji invalid conversion from int to int.
Jeśli chce przypisać 0 to jest ok no ale tak być nie może.
Moim zdaniem gdzieś zrobiłem błąd w deklaracji tablicy

0

macierz[j][i]

0

Dziex, ale ze mnie osioł, pozostałości po delphi.

0
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int generuj(int il_wierz, int stopien)
{

 int n, b, ost, procent, i, j, ilosc;
 bool start;

 //tworzenie tablicy dynamicznej
 int **macierz = new int *[n];
 for (int i=0; i<n-1; i++){
   macierz[i]= new int [n];
 }
 //zerowanie grafu
 for ( i=0; i<n-1; i++){
 for ( j=0; j<n-1; j++){
   macierz[i][j]=0;
 }
 }
 
 n= il_wierz;
 procent=(n*(n-1))/ 2;
 b=procent*stopien / 100;
 ilosc=0;
 ost=0;
 i=0;
 
 //utworz graf (od pierwszego do ostatniego i z powrotem do pierwszego)
 while (i<n-1){
   j=ost+1;
   macierz[ost][j]=1;
   ost=j;
   i=i++; 
 }
 macierz[ost][0]=1;
 
 //uzupełnienie tablicy o zwrotne krawędzie
 for (i=0; i<=n-1; i++){
 for (j=0; j<=n-1; j++){
   if (macierz[i][j]==1) {
     macierz[j][i]=1;
   }
 }
 }
    
 i=0;
 j=0;
 ilosc=n;
 
 //dodawanie klejnych krawędzi aby wypełnić graf  
 srand(time(0));
 start=true;
 while (ilosc <= (b-1)){
    if (start == true){
      i=0;
      start=false;
    }
 
 j = rand()%n;
 while (j == i) {
    j=rand()%n;
    if (macierz[i][j] == 0){
    macierz[i][j]=1;
    macierz[j][i]=1;
    ilosc = ilosc+1;
    i=j;
    }
 }
 }
 
 //uzupełnienie końcowej krawędzi
 if (macierz[i][0] == 0) {
   macierz[i][0]=1;
   macierz[0][i]=1;
   ilosc = ilosc+1;
   start = true;
 }
   else
     start = false;
   while (start == true){
      j = rand()%n;
      while(j==i, j==0){
        j = rand()%n;
        if (macierz[0][j]==0, macierz[i][j]==0){
         macierz[j][0]=1;
         macierz[0][j]=1;
         ilosc = ilosc+1;
         macierz[i][j]=1;
         macierz[j][i]=1;
         ilosc = ilosc+1;
         start = true;
         
        }
      }
   }
   
 //zwolnienie pamięci 
 for(i=0;i<n;i++){
   delete[]macierz[i];
   delete[]macierz;
 }
            
 //utworzenie pliku     
 bool good;
 bool is_open;    
 fstream plik;
 plik.open("plik.txt",ios::out|ios::binary);
 if(plik.good()==true){
   std::cout<<"uzyskano dostep do pliku"<<std::endl;
 }
  else
    std::cout<<"dostep do pliku jest zabroniony"<<std::endl;
   
}

int main(){
  generuj(700,40);  
   
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
 

No i teraz kolejny problem. Dodałem zapisywanie do pliku ale do tego nawet nie dochodzi. Po uruchomieniu wyświetla się windows'owe okno "Wystąpił problem z aplikacją Project1.exe".

teraz może być?

0

Ok, czyli co trzeba poprawić??
Ja ten program wcześniej napisałem w delphi i tam wszystko śmiga. Więc problem raczej na pewno leży po stronie technicznej.

0
 
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int generuj(int il_wierz, int stopien)
{

 int n, b, ost, procent, i, j, ilosc;
 bool start;
 n = il_wierz;
 //tworzenie tablicy dynamicznej
 int **macierz = new int *[n];
 for (int i=0; i < n-1; i++){
   macierz[i] = new int [n];
 }
 //zerowanie grafu
 for ( i = 0; i < n-1; i++){
 for ( j = 0; j < n-1; j++){
   macierz[i][j] = 0;
 }
 }
 
 
 procent = (n*(n-1)) / 2;
 b = procent * stopien / 100;
 ilosc = 0;
 ost = 0;
 i = 0;
 
 //utworz graf (od pierwszego do ostatniego i z powrotem do pierwszego)
 while (i < n-1){
   j = ost+1;
   macierz[ost][j] = 1;
   ost = j;
   i = i++; 
 }
 macierz[ost][0] = 1;
 
 //uzupełnienie tablicy o zwrotne krawędzie
 for (i = 0; i < n-1; i++){
 for (j = 0; j < n-1; j++){
   if (macierz[i][j] == 1) {
     macierz[j][i] = 1;
   }
 }
 }
    
 i = 0;
 j = 0;
 ilosc = n;
 
 //dodawanie klejnych krawędzi aby wypełnić graf  
 srand(time(0));
 start = true;
 while (ilosc <= b-1){
    if (start == true){
      i = 0;
      start = false;
    }
 
 j = rand()%n;
 while (j == i) {
    j = rand()%n;
    if (macierz[i][j] == 0){
    macierz[i][j] = 1;
    macierz[j][i] = 1;
    ilosc = ilosc+1;
    i = j;
    }
 }
 }
 
 //uzupełnienie końcowej krawędzi
 if (macierz[i][0] == 0) {
   macierz[i][0] = 1;
   macierz[0][i] = 1;
   ilosc = ilosc+1;
   start = true;
 }
   else
     start = false;
   while (not start){
      j = rand()%n;
      while(j == i, j == 0){
        j = rand()%n;
        if (macierz[0][j] == 0, macierz[i][j] == 0){
         macierz[j][0] = 1;
         macierz[0][j] = 1;
         ilosc = ilosc+1;
         macierz[i][j] = 1;
         macierz[j][i] = 1;
         ilosc = ilosc + 1;
         start = true;
         
        }
      }
   }
   
 //zwolnienie pamięci 
 for(i = 0; i < n; i++){
   delete[]macierz[i];
   delete[]macierz;
 }
            
 //utworzenie pliku     
 bool good;
 bool is_open;    
 fstream plik;
 plik.open("plik.txt", ios::out | ios::binary);
 if(plik.good() == true){
   std::cout<<"uzyskano dostep do pliku"<<std::endl;
 }
  else
    std::cout<<"dostep do pliku jest zabroniony"<<std::endl;
   
}

int main(){
  generuj(700,40);  
   
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

0

Tak na pierwszy rzut oka:

 int generuj(int il_wierz, int stopien) 

ta funkcja nic nie zwraca

 while (not start){

chyba chodziło o while(!start)

 for(i = 0; i < n; i++){
   delete[]macierz[i];
   delete[]macierz;
 }

delete []macierz za pętlę dać

 for (int i=0; i < n-1; i++){
   macierz[i] = new int [n];
 }

jeśli to ma być macierz kwadratowa to pętla ma wyglądać: for (int i=0; i < n; i++)

 if(plik.good() == true)

wystarczy samo if(plik.good())

i do srand(time(0)); chyba trzeba zaincludować time.h

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1