Problem z losowaniem, często takie same losowanie.

0

      //losoujemy teraz trzy odpowiedzi.....................////////////////////// bez powtórzeń
      int[] wylosowaneLiczby = new int[slowaAng.Count];
      int ile = slowaAng.Count;
      for (int i = 0; i < ile; i++)
      {
        wylosowaneLiczby[i] = i;
      }

      Random losujOdpowiedzi = new Random();

      for (int i = ile - 1; i > ile - 4; --i)
      {
        int p = losujOdpowiedzi.Next(0, i);
        if (i != p)
        {
          int t = wylosowaneLiczby[i]; wylosowaneLiczby[i] = wylosowaneLiczby[p]; wylosowaneLiczby[p] = t;
        }
      }
      listaLinkLabeli[Liczby[0]].Text=slowaAng[wylosowaneLiczby[0]];
      listaLinkLabeli[Liczby[1]].Text = slowaAng[wylosowaneLiczby[1]];
      listaLinkLabeli[Liczby[2]].Text = slowaAng[wylosowaneLiczby[2]];
      listaLinkLabeli[Liczby[3]].Text = slowaAng[zmiennaIndex];
      for (int i = 0; i < 3; i++)//sprawdzamy aby odpowiedź nie powtórzyła się dwa razy
      {
        if (listaLinkLabeli[Liczby[i]].Text == slowaAng[zmiennaIndex])
          listaLinkLabeli[Liczby[i]].Text = null;
      }

    }

Zadaniem tego jest wylosować 3 liczby, z przedziału od 0 do rozmiaru listy, potem przypisujemy wylosowane liczby do tablicy. Włączam program, wiem że w liście mam 247 elementów. Losuje raz wyświetlają się elementy, losuje drugi raz i pojawiają się cały czas te same. Jak to poprawić?

0

obiekt Random powinien być utworzony raz (jako pole klasy).

0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Media;
namespace Vocabulary

{
  public partial class Form1 : Form
  {
    Random losuj = new Random();
    int[] Liczby = new int[4];
    //metoda wyświetlająca słowa do wyboru w tapPage 
    private void wyswietlWyborPltoAng(List<string> slowaAng, int zmiennaIndex, List<LinkLabel> listaLinkLabeli)
    {
      //losujemy indexy labeli bez powtórzeń
      for (int i = 0; i < 4; ++i)
        Liczby[i] = i;
      for (int i = 3; i > 0; --i)
      {
        int p = losuj.Next(0, i);
        if (i != p)
        {
          int t = Liczby[i]; Liczby[i] = Liczby[p]; Liczby[p] = t;
        }
      }
      //losoujemy teraz trzy odpowiedzi.....................////////////////////// bez powtórzeń
      int[] wylosowaneLiczby = new int[slowaAng.Count];
      int ile = slowaAng.Count;
      for (int i = 0; i < ile; i++)
      {
        wylosowaneLiczby[i] = i;
      }

      for (int i = ile - 1; i > ile - 4; --i)
      {
        int p = losuj.Next(0, ile);
        if (i != p)
        {
          int t = wylosowaneLiczby[i]; wylosowaneLiczby[i] = wylosowaneLiczby[p]; wylosowaneLiczby[p] = t;
        }
      }
      listaLinkLabeli[Liczby[0]].Text=slowaAng[wylosowaneLiczby[0]];
      listaLinkLabeli[Liczby[1]].Text = slowaAng[wylosowaneLiczby[1]];
      listaLinkLabeli[Liczby[2]].Text = slowaAng[wylosowaneLiczby[2]];
      listaLinkLabeli[Liczby[3]].Text = slowaAng[zmiennaIndex];
      for (int i = 0; i < 3; i++)//sprawdzamy aby odpowiedź nie powtórzyła się dwa razy
      {
        if (listaLinkLabeli[Liczby[i]].Text == slowaAng[zmiennaIndex])
          listaLinkLabeli[Liczby[i]].Text = null;
      }

    }

Dalej jest to samo.

0

Próbowałem jeszcze w ten sposób:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Media;
namespace Vocabulary

{
  public partial class Form1 : Form
  {
    TimeSpan time = new TimeSpan();
    int[] Liczby = new int[4];

    public List<string> listaPl = new List<string>(); //do przechowywania słówek polskich
    public List<string> listaAng = new List<string>(); //do przechowywania słówek angielskich
    public List<string> Bazy = new List<string>(); //do przechowywania posiadanych baz
    private List<LinkLabel> listaLinkLabeliPltoAng = new List<LinkLabel>();
    private List<LinkLabel> listaLinkLabeliWyborAngtoPl = new List<LinkLabel>();
    private List<LinkLabel> listaLinkLabeliRozumienieZeSluchu = new List<LinkLabel>();
    public int j;//zmienna odpowiedzialna, które słowo z listy wyświetlić
    private int tlIndex=0;//zmienna odpowiedzialna za tłumaczenie,dyktando słów
    public int zmiennaAudio = 0; //zmiena odpowiedzialna za to który dźwięk wyświetlić
    public string sciezka;
    string prawidlowaOdpowiedzWybor;

    private int randomNumber(int min, int max)
    {
      int czas;
      czas=time.Seconds;
      Random random = new Random(czas);
      return random.Next(min, max);
    }
    //metoda wyświetlająca słowa do wyboru w tapPage 
    private void wyswietlWyborPltoAng(List<string> slowaAng, int zmiennaIndex, List<LinkLabel> listaLinkLabeli)
    {
      //losujemy indexy labeli bez powtórzeń
      for (int i = 0; i < 4; ++i)
        Liczby[i] = i;
      for (int i = 3; i > 0; --i)
      {
        int p = randomNumber(0, i);
        if (i != p)
        {
          int t = Liczby[i]; Liczby[i] = Liczby[p]; Liczby[p] = t;
        }
      }
      //losoujemy teraz trzy odpowiedzi.....................////////////////////// bez powtórzeń
      int ile = slowaAng.Count;
      int[] wylosowaneLiczby = new int[ile];
      for (int i = 0; i < ile; i++)
      {
        wylosowaneLiczby[i] = i;
      }

      for (int i = ile - 1; i > ile - 4; --i)
      {
        int p = randomNumber(0, ile);
        if (i != p)
        {
          int t = wylosowaneLiczby[i]; wylosowaneLiczby[i] = wylosowaneLiczby[p]; wylosowaneLiczby[p] = t;
        }
      }
      listaLinkLabeli[Liczby[0]].Text=slowaAng[wylosowaneLiczby[0]];
      listaLinkLabeli[Liczby[1]].Text = slowaAng[wylosowaneLiczby[1]];
      listaLinkLabeli[Liczby[2]].Text = slowaAng[wylosowaneLiczby[2]];
      listaLinkLabeli[Liczby[3]].Text = slowaAng[zmiennaIndex];
      for (int i = 0; i < 3; i++)//sprawdzamy aby odpowiedź nie powtórzyła się dwa razy
      {
        if (listaLinkLabeli[Liczby[i]].Text == slowaAng[zmiennaIndex])
          listaLinkLabeli[Liczby[i]].Text = null;
      }

    }

Ale dalej za każdym razem są losowane te same liczby. Chodzi o część, gdzie są losowane odpowiedzi, pierwsza część działa dobrze.

0
private int randomNumber(int min, int max)
    {
      int czas;
      czas=time.Seconds;
      Random random = new Random(czas);
      return random.Next(min, max);
    }

Twój błąd polega na tym, że inicjujesz random ZA KAŻDYM WYWOŁANIEM randomNumber. Linijka:
Random random = new Random(czas);
Powinna być wywoływana TYLKO RAZ.

0

  public partial class Form1 : Form
  {
    TimeSpan time = new TimeSpan();
    private Random losuj = new Random();
    int[] Liczby = new int[4];

    public List<string> listaPl = new List<string>(); //do przechowywania słówek polskich
    public List<string> listaAng = new List<string>(); //do przechowywania słówek angielskich
    public List<string> Bazy = new List<string>(); //do przechowywania posiadanych baz
    private List<LinkLabel> listaLinkLabeliPltoAng = new List<LinkLabel>();
    private List<LinkLabel> listaLinkLabeliWyborAngtoPl = new List<LinkLabel>();
    private List<LinkLabel> listaLinkLabeliRozumienieZeSluchu = new List<LinkLabel>();
    public int j;//zmienna odpowiedzialna, które słowo z listy wyświetlić
    private int tlIndex=0;//zmienna odpowiedzialna za tłumaczenie,dyktando słów
    public int zmiennaAudio = 0; //zmiena odpowiedzialna za to który dźwięk wyświetlić
    public string sciezka;
    string prawidlowaOdpowiedzWybor;

Czyli jeśli umieszcza Random losuj tak jak powyżej, będzie dobrze, zostanie stworzony raz? Tylko jak i gdzie go teraz zaincjalizować czasem?

0

A nie możesz tak?

public partial class Form1 : Form
  {
    TimeSpan time = new TimeSpan();
    private Random losuj = new Random(time.Seconds);
    int[] Liczby = new int[4];
0

No właśnie chyba nie.

Error 1 A field initializer cannot reference the non-static field, method, or property 'Vocabulary.Form1.time'

0

W takim razie zostaw pole klasy bez inicjalizacji, a samą inicjalizację przenieś do Initialize (nie widzę takiej metody w twym kodzie, ale za pewne jest? Widzę forma, to i InitializeComponents musi być gdzieś wywoływane...)

0
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Media;
namespace Vocabulary

{
  public partial class Form1 : Form
  {
    TimeSpan time = new TimeSpan();
    static private Random losuj;
    int[] Liczby = new int[4];

    public List<string> listaPl = new List<string>(); //do przechowywania słówek polskich
    public List<string> listaAng = new List<string>(); //do przechowywania słówek angielskich
    public List<string> Bazy = new List<string>(); //do przechowywania posiadanych baz
    private List<LinkLabel> listaLinkLabeliPltoAng = new List<LinkLabel>();
    private List<LinkLabel> listaLinkLabeliWyborAngtoPl = new List<LinkLabel>();
    private List<LinkLabel> listaLinkLabeliRozumienieZeSluchu = new List<LinkLabel>();
    public int j;//zmienna odpowiedzialna, które słowo z listy wyświetlić
    private int tlIndex=0;//zmienna odpowiedzialna za tłumaczenie,dyktando słów
    public int zmiennaAudio = 0; //zmiena odpowiedzialna za to który dźwięk wyświetlić
    public string sciezka;
    string prawidlowaOdpowiedzWybor; 

//incjalizacja*************incjalizacja********incjalizacja*************************************************************************
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      this.MaximizeBox = false;
      losuj = new Random(time.Seconds);
      wczytajDostępneBazy(comboBox1); //ładujemy bazy do ComboBox1

Zrobiłem tak, ale dalej losuje te same odpowiedzi[indeksy]. Pokaże na screenach.
http://imageshack.us/photo/my-images/833/57070474.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/109/73010733.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/263/78963161.jpg/

    //metoda wyświetlająca słowa do wyboru w tapPage 
    private void wyswietlWyborPltoAng(List<string> slowaAng, int zmiennaIndex, List<LinkLabel> listaLinkLabeli)
    {
      //losujemy indexy labeli bez powtórzeń
      for (int i = 0; i < 4; ++i)
        Liczby[i] = i;
      for (int i = 3; i > 0; --i)
      {
        int p = losuj.Next(0, i);
        if (i != p)
        {
          int t = Liczby[i]; Liczby[i] = Liczby[p]; Liczby[p] = t;
        }
      }
      wyswietlWyborOdpowiedzi(slowaAng, zmiennaIndex, listaLinkLabeli);

    }
    private void wyswietlWyborOdpowiedzi(List<string> slowaAng, int zmiennaIndex, List<LinkLabel> listaLinkLabeli)
    {
      //losoujemy teraz trzy odpowiedzi.....................////////////////////// bez powtórzeń
      int ile = slowaAng.Count;
      int[] wylosowaneLiczby = new int[ile];
      for (int i = 0; i < ile; i++)
      {
        wylosowaneLiczby[i] = i;
      }

      for (int i = ile - 1; i > ile - 4; --i)
      {
        int p = losuj.Next(0, ile);
        if (i != p)
        {
          int t = wylosowaneLiczby[i]; wylosowaneLiczby[i] = wylosowaneLiczby[p]; wylosowaneLiczby[p] = t;
        }
      }
      listaLinkLabeli[Liczby[0]].Text=slowaAng[wylosowaneLiczby[0]];
      listaLinkLabeli[Liczby[1]].Text = slowaAng[wylosowaneLiczby[1]];
      listaLinkLabeli[Liczby[2]].Text = slowaAng[wylosowaneLiczby[2]];
      listaLinkLabeli[Liczby[3]].Text = slowaAng[zmiennaIndex];
      for (int i = 0; i < 3; i++)//sprawdzamy aby odpowiedź nie powtórzyła się dwa razy
      {
        if (listaLinkLabeli[Liczby[i]].Text == slowaAng[zmiennaIndex])
          listaLinkLabeli[Liczby[i]].Text = null;
      }

    }

Na czym wciąż polega błąd?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0